W dniach 15, 19 i 20 listopada 2018 r. przeprowadzono 3 aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Aukcja dla fotowoltaiki i farm wiatrowych

15 listopada br. odbyła się aukcja „AZ/9/2018”, w której mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących energię wiatru albo promieniowania słonecznego, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję: 554.

Aukcje dla elektrowni wodnych, geotermii, energetyki wiatrowej na morzu

19 listopada br. odbyła się aukcja „AZ/12/2018” w której mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących hydroenergię, biopłyny, geotermię albo wiatr na morzu, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję: 5.

Aukcje dla instalacji opartych o biogaz rolniczy

20 listopada br. odbyła się aukcja „AZ/13/2018” w której mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję: 3.

Powstanie ponad 500 farm fotowoltaicznych

15 listopada, w aukcji AZ/0/2018 wygrało 554 ofert, z czego zdecydowana większość to oferty na realizację farm fotowoltaicznych.

Minimalna cena pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług, po jakiej energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została sprzedana to 288,99 zł/MWh, a cena maksymalna 364,99 zł/MWh. Łącznie sprzedano na tej aukcji 8 169 917 MWh energii o łącznej wartości ponad 2,87 mld złotych.

Ceny na pozostałych aukcjach

W aukcjach dla instalacji wykorzystujących hydroenergię, biopłyny, geotermię albo wiatr na morzu, cena minimalna sprzedanej energii wynosiła 418,70 zł/MWh, a cena maksymalna 479,99 zł/MWh.
Najdrożej sprzedano energie na aukcjach dla instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy. Cena minimalna na tych aukcjach wyniosła 496,00 zł/MWh, a cena maksymalna 517 zł/MWh.

Aukcje dla istniejących instalacji bez rozstrzygnięcia

Pierwsze tegoroczne aukcje OZE odbyły się 17, 18 i 19 października. Były to aukcje dla instalacji istniejących. Wszystkie trzy aukcje nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku ofert. Poinformował o tym w stosownych oświadczeniach Prezes URE, Maciej Bando.

Kolejne aukcje dla istniejących instalacji odbyły się 24 i 25 października i zakończyły się z podobnym skutkiem.

Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie danych URE

Redakcja GLOBEnergia