Podczas pierwszego dnia Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach Paweł Śliwa, wiceprezes ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Mariusz Jedynak, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podpisali list intencyjny o nawiązaniu współpracy, której celem ma być stworzenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy oddziałach ZUS. W Polsce znajdują się 43 oddziały ZUS.

Elektromobilność jest wyrazem aspiracji do tego, by w Polsce powstawały rozwiązania biznesowe i technologiczne, które mogą stanowić przewagi konkurencyjne naszego kraju. Doskonałym przykładem takich działań jest zainicjowana dzisiaj współpraca pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na rzecz budowy kolejnych stacji ładowania samochodów elektrycznych

Cieszę się, że polskie firmy i instytucje współpracują na rzecz wykorzystania tego potencjału i tym samym dążą do osiągnięcia efektu synergii. – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Nie ma rozwoju elektromobilności bez stacji ładowania

Jedną z głównych barier dla potencjalnego inwestora w elektryczny samochód, jest obawa o niewystarczającą dostępność stacji ładowania. Zwykle są one porozmieszczane w dużych miastach, ale co jest oczywiste, nie w takim stopniu jak zwykłe stacje benzynowe.

Elektromobilność to przyszłość, a żeby ta przyszłość stała się dostępna dla nas wszystkich najpierw należy zadbać o jak najszerszy dostęp do stacji ładowania aut elektrycznych.

Wychodzimy z inicjatywą, by stacje ładowania powstawały przy placówkach ZUS, które zlokalizowane są w miejscach ogólnodostępnych. Dzięki użyczeniu przez Zakład miejsc na zainstalowanie takich stacji, ich powstanie będzie dużo tańsze – mówi Mariusz Jedynak, wiceprezes ZUS.

Porozumienie o współpracy, na mocy którego ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych będą powstawały przy placówkach ZUS, oznacza bardziej optymalne wykorzystanie bardzo dobrych lokalizacji w całej Polsce. To pozwoli na rozwój szeroko pojętego systemu elektromobilności.

Oceniamy, że dzięki porozumieniu skróci się czas, jaki jest potrzebny na realizację takich inwestycji – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Czy będzie faktycznie tak kolorowo?

ZUS i PGE podpisały list intencyjny. Według jego założeń przy oddziałach ZUS mają zostać wybudowane stacje ładowania . W Polsce są 43 oddziały ZUS. Czy powstanie tyle stacji?

W pierwszym etapie współpracy ZUS z PGE planowane jest utworzenie od 5 do 8 stacji ładowania aut elektrycznych, w największych miastach Polski. Dokładne lokalizacje będzie rekomendował specjalny zespół złożony z pracowników obu podmiotów. Tworzone stacje będą zarówno stacjami standardowymi, jak i stacjami szybkiego ładowania.

Rodzaj zastosowanych urządzeń ładowania będzie uzgadniany w miarę wyboru poszczególnych lokalizacji. Budową stacji zajmie się PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE. Wybór był w miarę prosty. PGE posiada niezbędne doświadczenie do pełnienia roli inwestora oraz operatora w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Pierwszy etap na razie jest ubogi w planach, bo największe miasta Polski charakteryzują się dosyć dobrą dostępnością stacji ładowania. W Polsce znajdują się: centrala, 43 oddziały, 209 inspektoratów oraz 71 biur terenowych rozmieszczonych po całej Polsce. Gdyby ZUS zdecydował się zlokalizować stacje ładowania przy wszystkich swoich placówkach, mielibyśmy 324 dodatkowych stacji ładowania. To chyba na razie nie możliwe, ale marzenia można mieć.

Oby kolejne plany objęły też mniejsze miejscowości. Zresztą, na razie to tylko list intencyjny. Zobaczymy co będzie dalej. Pierwszy krok został podjęty.

Czy Polska jest gotowa na rozwój elektromobilności?

Po odpowiedź zapraszamy na II Kongres Trendy Energetyczne, który odbędzie się już 8 i 9 października w Krakowie!

 

Redakcja GLOBEnergia