Farma fotowoltaiczna

W powiecie głogowskim, na nieruchomości o powierzchni 139 hektarów powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 50 MW.

Inwestorem jest Bras Energy, notowany na NewConnect, który sygnował umowę 9 marca br. z firmą Grodno, funkcjonującą na polskim rynku fotowoltaicznym od 2012 r. Będzie to największy projekt realizowany dotychczas przez tę sieć hurtowni elektrotechnicznych w naszym kraju.

Inwestor informował wcześniej, że 9 lutego 2021 roku zawarł w formie aktu notarialnego „Warunkową umowę sprzedaży” niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie dolnośląskim o powierzchni łącznej 139,8611 ha. Drugą stroną umowy jest osobą prywatna. Cena została ustalona na kwotę 3 496 527,50 zł. Umowa została obarczona m.in. warunkiem wydania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa decyzji wyrażającej zgodę na nabycie przez inwestora przedmiotowej nieruchomości. Strony zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę przeniesienia własności nieruchomości w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Inwestor poinformował, że trwa obecnie pierwszy etap prac przygotowawczych i projektowych niezbędnych do budowy farmy fotowoltaicznej. Inwestor chce, by w jak  najszybszym czasie rozpocząć etap drugi polegający na uzyskaniu opinii środowiskowej i mocy przyłączeniowej do 50 MW.

Nadchodzi dobry czas dla dużych inwestycji słonecznych

Inwestorzy zaczynają realizować budowę dużych farm fotowoltaicznych w Polsce. Eksperci wskazują, że przed Polską “tłuste” lata, jeśli chodzi o rozwój większych instalacji słonecznych.<
Na początku stycznia informowaliśmy, że na Pomorzu w Zwartowie powstanie największy kompleks fotowoltaiczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Budowa rozpocznie się jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. Elektrownia słoneczna o łącznej mocy 203 MW zajmie około 300 ha obszaru, co odpowiada powierzchni 422 boisk piłkarskich. W przeciągu 30 lat funkcjonowania elektrownia przysłuży się do redukcji emisji CO2 na poziomie ok. 5 mln ton. Łączna wartość inwestycji to 200 mln euro.

Z kolei ZE PAK w ubiegłym tygodniu zapowiedział budowę farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp, zlokalizowanej na terenach gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim. Powierzchnia netto terenu przeznaczona pod inwestycje wynosić będzie 100,7 ha.

Źródło: Bankier.pl, Rzeczpospolita

Redakcja GLOBEnergia