Szwajcarski fundusz VisaVento sfinalizuje realizację farmy wiatrowej w gminie Krzanowice koło Raciborza. Fundusz specjalizuje się w budowie, rozwoju i eksploatacji farm wiatrowych. Turbiny dostarczy niemiecka firma FWT Production GmbH.

 
Moc elektrowni będzie wynosiła 90,5 MW, a elektrownia będzie się składała z 33 turbin wiatrowych.  Już w tym roku ma się zakończyć pierwszy etap inwestycji, czyli postawienie trzech turbin FWT2500 o wysokości 100 m i średnicy wirnika również 100m, z których każda ma moc 2,5 MW.
W kolejnym etapie, w 2016 roku postawionych zostanie 14 kolejnych turbin FWT2500, również o mocy 2,5MW. Największym etapem będzie ten przewidziany na rok 2017, kiedy to zainstalowanych zostanie 16 turbin FWT 3000, z których każda będzie miała moc 3,5 MW o wysokości 140m i średnicy wirnika 120m.
W założeniach, te większe turbiny mogą produkować 14,5 mln kWh energii jeżeli prędkość wiatru będzie na poziomie 8,5 m/s. Przy wietrze na poziomie 5 m/s wyprodukują one około 6 mln kWh.
 
Strategicznym partnerem FWT jest w tym projekcie jest firma Strabag Sp.zo.o, która będzie odpowiedzialna za cały zakres prac infrastrukturalnych.
Będzie to jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Porównywalną moc ma obecnie budowana na Pomorzu przez PGE farma wiatrowa Lotnisko, a większą moc ma farma wiatrowa w Margoninie.
 
Źródło: sunwindenergy.com