Docelowo, będzie to największa w Europie instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu budynku. Jej najwyższą wydajność obliczono na 12 megawatów. Prace budowlane rozpoczną się w sierpniu 2019, a całość zacznie pracować na początku roku przyszłego.

Cel: całkowite wyeliminowanie emisji CO2

Adam Heinfling, prezes zarządu AUDI HUNGARIA Zrt podkreśla, że firmy dążą do jak najbardziej ekonomicznego wykorzystywania zasobów, i by negatywny wpływ produkcji Audi na środowisko był jak najmniejszy. Już teraz, około 70 procent zapotrzebowania Audi Hungaria na ciepło, pokrywane jest ze źródeł geotermalnych, neutralnych dla klimatu.

Naszym celem na przyszłość jest zupełne wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla z naszych operacji. Budując tak dużą instalację fotowoltaiczną, czynimy krok by to osiągnąć”– zapewnia Heinfling.

Audi Hungaria

Audi Hungaria

Audi Hungaria: system fotowoltaiczny na powierzchni 160 tysięcy metrów kwadratowych (wizualizacja)

Instalacja z 35 tysięcy paneli!

W ramach wspólnego projektu Audi i E.ON Hungaria, cztery pierścienie przygotowują powierzchnie na dachach swych centrów logistycznych, o wielkości 80 tys. m2 każda. To na nich zbudowana zostanie największa w Europie dachowa instalacja składająca się z 35 tysięcy paneli słonecznych.

Audi Hungaria

Audi Hungaria: tu powstanie system fotowoltaiczny na powierzchni 160 tysięcy metrów kwadratowych

E.ON odpowiedzialne jest za jej uruchomienie i utrzymanie oraz zagwarantowanie wydajności na poziomie 9,5 gigawatogodzin (GWh) elektryczności rocznie. Odpowiada to zapotrzebowaniu na energię elektryczną pięciu tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki zielonej energii ze źródeł odnawialnych, do atmosfery dostanie się o sześć tysięcy ton dwutlenku węgla mniej.

Konsekwentnie działamy w kierunku większej równowagi w całym łańcuchu wartości – wyjaśnia Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki. Chcemy, by do roku 2030 wszystkie nasze zakłady produkcyjne były neutralne dla klimatu. Wykorzystanie źródeł odnawialnych to ważny tego element.

Działania na rzecz ochrony środowiska

AUDI AG, wraz ze swymi partnerami, angażuje się w przekazywanie zasobów do zamkniętych cykli i w ich ponowne wykorzystanie w tak duży stopniu, jak to tylko możliwe.

Jak wyliczył Rüdiger Recknagel, szef ochrony środowiska w AUDI AG , koncern był pierwszą marką segmentu premium, która już w roku 2014 policzyła i certyfikowała stopę emisji CO2. Od tego czasu ciągle pracuje nad jej dalszą redukcją. Jak twierdzi Reckngel, we wszystkich zakładach instalowane są nowe rozwiązania techniczne redukujące zużycie wody, zapobiegające zanieczyszczeniom powietrza i doskonalące recycling.

http://audi.press-bank.pl/

Redakcja GLOBEnergia