Sytuacja wywołana pandemią pokazała, że warto inwestować w rodzimy sektor fotowoltaiki. Szczególnie pokazały to trudności związane z dostawami kluczowych komponentów wytwarzanych poza Europą, w państwach silnie dotkniętych kryzysem.

Koncepcja uruchomienia na terenie Unii Europejskiej wielkoskalowej produkcji płytek, ogniw
i modułów, rzędu 5-10 GW/rok pojawiła się już w ubiegłym roku. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku PV, waga pomysłu szczególnie się umocniła. Co na to Polska?

Inicjatywa podjęta

Już w maju polskie firmy przemysłowe z branży fotowoltaicznej połączyły siły i podpisały wspólną deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. Aktualnie “Przemysłowy Panel PV” zrzesza 10 firm.

Teraz przyszedł czas na kolejny krok. Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku to raport IEO, który pokazuje rolę technologii fotowoltaicznej i przemysłu w łańcuchu dostaw dla krajowej energetyki. Jedną z ważniejszych inicjatyw opisanych w raporcie jest utworzenie polskiej fabryki ogniw fotowoltaicznych.

Wzmocnienie polskiego przemysłu PV

Według raportu IEO, w Polsce mogłoby powstać nawet 5 nowoczesnych linii produkcyjnych lub jedna GigaFabryka. Polskie firmy na potrzeby realizacji nowej, wielkoskalowej inwestycji mogą się zorganizować tworząc np. klaster przemysłowy lub holding określając swoje miejsca w krajowym i europejskim łańcuchu dostaw.

Koncepcja polskiej GigaFabryki polega na 10-krotnym zwiększeniu obecnych krajowych zdolności produkcyjnych. Polskie firmy produkcyjne zgromadzone w „Przemysłowym Panelu PV” już zobowiązały się do podjęcia działań w celu zwiększenia zdolności wytwórczych w trzech segmentach. Do 2025 roku produkcja modułów ma zostać zwiększona o 1 GW/rok, produkcja ogniw do 1 GW/rok, a konstrukcji wsporczych zwiększona o 1 GW/rok. Dzięki temu mają zostać zapewnione dostawy na rynek krajowy oraz rozwinięty potencjał eksportowy.

Jak dla Redakcji skomentował ostatnio Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, podniesienie zdolności produkcyjnych w zakresie wytwarzania modułów, ogniw i konstrukcji wsporczych dla instalacji PV, pozwoli na utworzenie 1100 nowych miejsc pracy. Do 2026 roku liczba nowych miejsc pracy pośrednich i bezpośrednich w branży może osiągnąć nawet 9 tys.

Cały komentarz Grzegorza Wiśniewskiego przeczytaj TUTAJ 

Budowa GigaFabryki

Na razie koncepcja budowy gigafabryki nie jest ukierunkowana na konkretną technologię. Przeciwnie – jest otwarta technologicznie. Możliwe jest zastosowanie różnych
technologii, w tym cienkowarstwowych lub krzemowych.
Założenia przyjęte dla technologii krzemowych są następujące: krzem monokrystaliczny, sprawność 21-22%, 30 lat gwarancji, 40 lat żywotności.

Również koncepcja ciągu technologicznego jest otwarta i może zostać uruchomiona w różnych miejscach produkcji: Krystalizacja krzemu + produkcja wafli + produkcja
ogniw + produkcja modułów PV.

A co z finansami?

Budowa polskiej GigaFabryki ogniw fotowoltaicznych będzie możliwa przy wsparciu finansowym ze strony rządowej oraz koordynacji Rządu w ramach Zielonego Ładu i zasad pomocy publicznej.

Obecne założenia finansowe dla GigaFabryki o wydajności 5 GWp/rok w jednej lub pięciu lokalizacjach kształtują się następująco:

  • CAPEX: 5 miliardów zł
  • Struktura finansowania: 20% kapitału własnego, 30% dotacja z funduszu inwestycji publicznych: unijnego, np. IPCEI lub polskiego, np. PFR (1,5 mld zł), 30% pożyczki PFR lub EBI, 20% kredyt bankow

Plan budowy GigaFabryki powinien uwzględniać wsparcie B+R z programu „Nowe
technologie w zakresie energii” przygotowywanego obecnie w NCBiR.

Źródło: IEO – Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku

Redakcja GLOBEnergia