Powstanie program finansowania inwestycji w OZE o wartości 1 mld zł

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PFR przeznaczy na pilotaż do 300 mln zł, które w połączeniu z kapitałem własnym inwestorów i finansowaniem dłużnym pozyskanym od Banku Pekao da 1 mld zł. Nowa inicjatywa jest skierowana do deweloperów OZE, inwestorów (w tym zagranicznych), wykonawców i operatorów OZE, spółek obrotu energią elektryczną oraz samorządów.

Wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak powiedział, że istotnym wyzwaniem polskiej polityki energetycznej jest zahamowanie wzrostu cen energii poprzez stopniowe zastępowanie źródeł kopalnych energią pozyskiwaną z OZE. W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia dynamiki inwestycji stworzono program w ramach PFR Green Hub, który wypełnia lukę kapitałową na rynku OZE. Pierwszym partnerem, z którym PFR nawiązał współpracę, jest Bank Pekao.

Wsparcie dla cPPA

Nowy program PFR ma zwiększyć dynamikę rozwoju OZE w Polsce, a także może mieć wpływ na obniżenie kosztów energii dla firm. Ponadto zwiększy dostępność zielonej energii i tym samym poprawi atrakcyjność produktów polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

- Nie wymagamy od inwestorów, aby wygrali aukcje. Mówimy, że wierzymy, że projekty utrzymają się przez 10-15 lat, bo nic nie wskazuje, żeby ceny energii miały spadać - tłumaczył Pawlak. Dodał, że aukcje to wąskie gardło dla OZE i należy stwarzać alternatywne rozwiązania finansowe dla źródeł odnawialnych - komentował Bartłomiej Pawlak na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

PFR i Pekao są gotowe finansować podatne na ryzyko projekty, które np. mają kilkuletnie kontrakty typu cPPA (Corporate Power Purchase Agreement). Pawlak zaznaczył także, że rozwój OZE trzeba oceniać nie tylko po liczbie wyprodukowanych megawatogodzin, ale i po liczbie polskich firm, które na rozwoju takiej energetyki powstaną i się rozwiną.

Nadzieją dla polskiego rynku energetycznego są także biogazownie. Pawlak cytowany przez Money.pl powiedział, że inwestycje w biogazownie pomogą usprawnić system utylizacji odpadów w Polsce, ale dodał, że do tego daleka droga. Dalekosiężny plan zakłada też produkcję biometanu a następnie biowodoru. PFR wsparł już rozwój 12 biogazowni, w przyszłym roku ma ich być 25. Docelowo ich liczba ma sięgnąć 50.

Źródło: ISBNews/Money.pl

Zobacz również