Jak ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w jednym z regionów Polski, w ramach pilotażu zostanie przetestowane internetowe narzędzie, które będzie eksperckim źródłem wiedzy dla osób planujących remont domu pod kątem oszczędności na ogrzewaniu i energii. Oznacza to, że potencjalni beneficjenci programu Czyste Powietrze, znajdą ułatwienie w znalezieniu i skontaktowaniu się z jednym z zarejestrowanych fachowców. Platforma dostarczy również informacji o możliwościach dofinansowania eko-remontów.

Rozpoczęcie współpracy

Realizacja nowego projektu, którego celem jest określenie, jak ma wyglądać platforma ekspertów efektywności energetycznej nie tylko od strony informatycznej, ale przede wszystkim merytorycznej, rozpoczęła się 22 stycznia 2020 r.

Okazją do wypracowania zasad, trybu i dokładnego zakresu współpracy, było spotkanie inauguracyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM), Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju oraz reprezentanci wykonawcy i specjaliści Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest głównym beneficjentem projektu.

Realizacja projektu

W ramach pracy nad projektem przewidziano m.in. przygotowanie analizy obecnej sytuacji w Polsce pod kątem potrzeb i możliwości stworzenia platformy ekspertów efektywności energetycznej.

Dzięki analizie, będzie możliwe utworzenie internetowego narzędzia służącego do rekomendacji ekspertów, dla osób planujących termomodernizację. Aplikacja najpierw będzie testowana w jednym regionie Polski, na razie NFOŚ nie podaje w którym.

W pilotażu zostaną szczegółowo określone: rola ekspertów, wymogi dotyczące umieszczenia ich liście, weryfikacja i podnoszenie przez nich kwalifikacji.

Z czego będzie się składała platforma?

Platforma ekspertów efektywności energetycznej będzie się składać z internetowego rejestru certyfikowanych ekspertów efektywności energetycznej, którym zostaną przydzielone kategorie na podstawie ich wiedzy specjalistycznej czy lokalizacji. Umożliwi to właścicielom nieruchomości i potencjalnym beneficjentom programu „Czyste Powietrze” łatwe znalezienie i skontaktowanie się z jednym z zarejestrowanych fachowców. Platforma dostarczy również informacji o możliwościach dofinansowania eko-remontów.

Czas realizacji i wdrażania?

Według informacji podanych przez Narodowy Fundusz, zakończenie testowego projektu zaplanowano na ostatni kwartał 2021 r.. Wtedy będą znane wnioski z pilotażu i rekomendacje dotyczące wdrożenia ogólnopolskiej platformy ekspertów efektywności energetycznej. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej, z Programu Wspierania Reform Strukturalnych.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia