W lipcu w urzędzie marszałkowskim uroczyście podpisano deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Poznań reprezentował Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. Wielkopolska Dolina Wodorowa pozwoli na wykorzystanie potencjału regionu. Jak czytamy w komunikacie miasta Poznań, dokument jest potwierdzeniem woli współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej oraz zaangażowania w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe. Wyzwanie stoi przede wszystkim przed lokalnymi samorządami, instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorstwami.

Sygnatariusze liczą także na wykorzystanie potencjału regionu w dążeniu do aktywnego włączenia się z rodzimymi rozwiązaniami technologicznymi w światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze. Wzmocni też pozycję konkurencyjną Wielkopolski.

Deklarację podpisali przedstawiciele województwa – na czele z marszałkiem Markiem Woźniakiem oraz Jackiem Bogusławskim, przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – prezydenci największych wielkopolskich miast, rektorzy uczelni i przedstawiciele biznesu.

– To właściwy czas, żeby działać, ponieważ przyszłość już tu jest. Dynamika procesów dochodzenia do technologii opartej na wodorze wydaje się przyspieszać. Widzimy, jak rozwija się w innych krajach Europy i świata. Wyznaczyliśmy już odpowiedni kierunek i budujemy potencjał, by w pełni wykorzystać nasze zasoby – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa.

W grudniu 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regionalną Strategię innowacji dla Wielkopolski 2030. Jej najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

Prowadzone są już rozmowy, aby pierwsze targi wodorowe odbyły się Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wielkopolska stworzyła także pierwszą strategię neutralności klimatycznej – na początku dotyczącą wschodniej części regionu. Władze Poznania poinformowały, że w planie jest zakup 84 autobusów z napędem wodorowym.

Doliny wodorowe w Polsce – szansa na rozwój OZE

Według projektu strategii wodorowej powstanie 5 Dolin Wodorowych ze znaczącym elementem infrastruktury przesyłowej wodoru. Dotychczas rząd nie wskazywał konkretnie regionów, gdzie rozwijane byłyby centra rozwoju gospodarki wodorowej. Mówi się jednak o dużych szansach dla Śląska i Pomorza. Jest już pewne, że jedna z nich powstanie na Podkarpaciu. 19 maja został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. W planie jest rozwój produkcji wodoru z elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii elektrycznej z OZE.
Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. wyznacza m.in. cel osiągnięcia mocy instalacji niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów. Projekt dokumentu przewiduje także rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1 000 nowych autobusów wodorowych, w tym tych wyprodukowanych w Polsce; powstaną co najmniej 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru.

Rozwój gospodarki wodorowej jest szansą dla m.in większego zaangażowania OZE w transformacji energetycznej. Nadwyżki energii mogą być gromadzone w magazynach energii lub użyte do produkcji zielonego wodoru w wyniku elektrolizy. Strategia wodorowa UE jako element Europejskiego Zielonego Ładu przewiduje, że do 2024 roku produkcja zielonego wodoru powinna wzrosnąć do miliona ton rocznie.

Źródło: Miasto Poznań/KPRM/własne

Redakcja GLOBEnergia