Powstanie Zachodniopomorska Dolina Wodorowa!

Wodór odgrywa obecnie znikomą rolę w polskim sektorze elektroenergetycznym. Wiele osób upatruje właśnie w tym paliwie sposobu na magazynowanie energii. Nic więc dziwnego, że kolejna w Polsce dolina wodorowa powstaje w województwie zachodniopomorskim, gdzie istnieje możliwość, że w przyszłości będzie potrzebne zaplecze techniczne do zagospodarowywania nadwyżek z morskiej energetyki wiatrowej.

Zdjęcie autora: Nova Energia
Zdjęcie autora: Nova Energia

Nova Energia

Koło Naukowe działające na AGH w Krakowie

Podziel się

Jednak czy wodór ma szansę na faktyczny rozwój w Polsce? A może to tylko sezonowa ciekawostka, wobec której nie powinniśmy mieć żadnych większych oczekiwań? Jedno jest pewne - przy odpowiednim rozwoju technologii wodorowych możemy spodziewać się popularyzacji tego paliwa. Do tego jednak niezbędne jest odpowiednie zaplecze techniczne.

Czym są doliny wodorowe?

Dolina wodorowa to nic innego jak projekt, który prowadzi i pomaga w działaniach, które określają, w jaki sposób technologie wodorowe mogą przyspieszyć zieloną transformację systemu energetycznego. Odbywa się to w ścisłej współpracy z firmami, organizacjami i władzami publicznymi. Takie przedsięwzięcia mają za zadanie przyciągać inwestycje w zakresie zielonej energetyki odnawialnej. Obejmuje to również pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł, aby móc przyciągać potencjalnych inwestorów. Nie inaczej jest w Polsce.

Rozwój i wdrożenie wodoru w naszym kraju są realnie możliwe dzięki strategii dolin wodorowych, które coraz chętniej zaznaczają swoją obecność. Początkowym zamysłem było stworzenie pięciu głównych dolin. Miały do nich należeć: Dolina Śląska, Dolnośląska, Pomorska, Mazowiecka, Podkarpacka. Już jednak oficjalnie potwierdzono, że na pięciu się nie skończy.

Zachodniopomorska Dolina Wodorowa

W dniu 28 listopada br. zadecydowano, że województwo zachodniopomorskie również będzie miało swoją dolinę! Podpisano w tej sprawie list intencyjny, co jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia ZDW.

W samym wydarzeniu w Szczecinie wzięło udział wielu gości m.in. minister Anna Moskwa i wiceminister Małgorzata Golińska z resortu środowiska i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. 

List intencyjny podpisany!

Pod listem intencyjnym podpisało się grono znaczących partnerów: Wojewoda Zachodniopomorski, Zarząd Morskich Portów Szczecin, Grupa Azoty S.A, Enea Operator Sp. z o. o., Grupa Enea S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Polyolefins S.A., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Tak szerokie grono ważnych podmiotów podkreśla wagę przedsięwzięcia, ponieważ są to partnerzy zarówno z branży energetycznej, rządu, świata nauki, jak i organizacje działające stricte na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki temu możliwy będzie rozwój technologii wodorowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, które w przyszłości powinno być zasilane z morskich farm wiatrowych. Nie da się ukryć, że inwestycja w tego typu park technologiczny jest dobrym prognostykiem.

Doliny wodorowe pozwolą na stworzenie łańcucha wartości związanych z gospodarką wodorową, tj. produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. Nasz region posiada największe zainstalowane moce odnawialne w porównaniu z pozostałymi województwami, dlatego mamy szansę być liderem w tym zakresie.

zauważa Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska.

Nieprzypadkowa lokalizacja

Miejsce uroczystości, to natomiast nie tylko stolica województwa. Ma ono również kluczowe znaczenie w rozwoju technologii wodorowych, ponieważ to właśnie tam zostanie ulokowana Zachodniopomorska Dolina Wodorowa. Szczecin ma nieprzeciętne znaczenie w związku z położeniem miasta na wybrzeżu, a co za tym idzie z polskim offshore. Morska energetyka wiatrowa wraz z obszarem sprzyjającymi produkcji wodoru są idealnym dopełnieniem i dają perspektywy.

Zachodniopomorskie to region skazany na sukces w produkcji wodoru. Jednak powodzenie doliny zależy także od współpracy, a jej powołanie pozwoli na przygotowanie wielu projektów wodorowych. Jak patrzymy na transformację i projekty wodorowe nie obawiamy się wyzwań technologicznych i finansowych.

deklaruje Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Szansa dla sektora energetycznego

Mimo, że Polska stoi daleko za państwami takimi jak Chiny w produkcji wodoru, to w ogólnej perspektywie plasuje się na całkiem wysokim miejscu. Zainteresowanie produkcją wodoru i tworzenie obszarów sprzyjających rozwojowi tej technologii to natomiast bardzo dobry krok w kierunku wsparcia gospodarki na różnych obszarach, dając jednocześnie nadzieję na jego realne wdrożenie w kontekście „paliwa przyszłości” w sektorze energetycznym.

Rozwój wodoru jest tymczasem kluczowym elementem dla transformacji energetycznej Polski, a powstanie dolin na obszarze całego kraju zdecydowanie odegra tu zasadniczą rolę. Osiągniecie neutralności klimatycznej nadal – mimo kryzysu energetycznego, z którym się obecnie zmagamy – jest jednym z nadrzędnych celów świata w XXI wieku.

Źródło: gov.pl, Twitter, NFOŚiGW.

Materiał został przygotowany przez Koło Naukowe Nova Energia, AGH.
Patrycja Zubień

Zobacz również