Jakie są najczęstsze przyczyny pożaru instalacji PV i jak można ich uniknąć? Jak powinna być wykonana dobrze przygotowana do bezpiecznej pracy instalacja fotowoltaiczna? Zapytaliśmy Kamila Adamczyka, Kierownika Projektu w firmie Solgen:

Przyczyną powstania pożaru w instalacji fotowoltaicznej jest najczęściej zapłon spowodowany uszkodzeniem okablowania solarnego i powstanie łuku elektrycznego w miejscu uszkodzenia kabla. Tego typu sytuacje spowodowane są najczęściej przez nieumiejętne prowadzenie okablowania, zły dobór okablowania, nieprawidłowe oprawienie konektorów lub przecięcie okablowania przez moduły. Bardzo ważnym elementem instalacji fotowoltaicznej, w który powinna zostać zaopatrzona każda instalacja, jest prawidłowe jej oznaczenie. W miejscu montażu falownika powinien znajdować się schemat podłączenia instalacji do sieci, miejsce umieszczenia wyłącznika po stronie AC oraz DC, a także procedura awaryjnego wyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Bardzo ważne jest także, aby okablowanie strony DC było wykonane z podwójnie izolowanych kabli zapewniających podstawową ochronę przed porażeniem prądem. Dodatkowo okablowanie powinno być zabezpieczone przed uszkodzenie w miejscach przejścia przez dach, ścianę lub w pobliżu elementów mogących uszkodzić izolacje.

Kamil Adamczyk, realizacja firmy Solgen

Kamil Adamczyk – realizacja firmy Solgen, źródło: Solgen

Należy pamiętać, że w typowej instalacji fotowoltaicznej prąd stały płynie w okablowaniu strony DC w momencie, gdy moduły oświetlane są przez słońce i nie można doprowadzić do stanu bez napięcia. Wyjątkiem są instalację wyposażone w system obniżenia napięcia po stronie prądu stałego do napięcia bezpiecznego, który może być dołączony do instalacji PV lub wbudowany w modułach fotowoltaicznych w postaci optymalizatorów mocy np. SolarEdge lub Tigo. Rozwiązanie tego typu zapewnia obniżenie napięcia do poziomu bezpiecznego (poniżej 120 V DC) lub całkowitego wyłączenia napięcia.

Prawidłowo wykonana instalacja fotowoltaiczna powinna zapewniać bezpieczną i bezawaryjną pracę przez cały okres jej eksploatacji. Należy jedynie zwrócić uwagę na prawidłowe prowadzenie okablowania oraz odpowiednie oznaczenie zgodnie z obowiązującymi normami.

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia