„Samorząd przyjazny energii” to konkurs zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Energetycy nagrodzili samorządy

13 czerwca rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu – energetycy nagrodzili samorządy!
Nagrodziliśmy jednostki samorządu terytorialnego za inicjatywy i starania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii, przeciwdziałanie powstawaniu smogu czy rozwój elektromobilności – mówi Robert Zasina, prezes PTPiREE, czytamy na oficjalnej stronie PTPiREE.

Źródło: PTPiREE

Oto zwycięzcy:

 • Kórnik – obszar działania Enea Operator;
 • Ostróda – obszar działania Energa-Operator;
 • Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Miasta Stołecznego Warszawy – obszar działania innogy Stoen Operator;
 • Stalowa Wola – obszar działania PGE Dystrybucja;
 • Jaworzno – obszar działania Tauron Dystrybucja;
 • Gmina Sobienie-Jeziory – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Zwycięzcy otrzymali tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje na swoim terenie – wylicza PTPiREE.

Przyznano również granty inwestycyjne wartości 5 tys. Złotych. Otrzymały je:

 • Kostrzyn nad Odrą – obszar działania Enea Operator;
 • Stepnica – obszar działania Enea Operator;
 • Gdynia – obszar działania Energa-Operator;
 • Ząbki – obszar działania PGE Dystrybucja;
 • Gierałtowice – obszar działania Tauron Dystrybucja;
 • Żukowice – obszar działania Tauron Dystrybucja;
 • Starostwo Powiatowe w Namysłowie – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Źródło: PTPiREE

Inicjatywa skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, w konkursie mogły wziąć udział poszczególne dzielnice miasta.

Czym kierowało się jury?

Jury doceniło efektywną współpracę Kórnika przy planowaniu i przygotowywaniu inwestycji energetycznych. Władze gminy wsparły Eneę Operator przy realizacji powiązania kablowego między liniami 15 kV relacji Śrem – Zaniemyśl i Środa – Kórnik. Samorządowcy współpracowali także na etapie projektu przy powiązaniu linią WN 110 kV rozdzielni sieciowej 400/110 kV w Kromolicach z GPZ Środa Wlkp.

Ostródę nagrodzono m.in. za aktywność przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie miasta, pozyskanie środków na dofinansowanie projektu „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”, dotyczącego całkowitej wymiany taboru miejskiej komunikacji publicznej na pojazdy niskoemisyjne oraz budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych, modernizację oświetlenia ulicznego, realizację wielu dużych inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów gminnych.

Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym z Warszawy doceniono za aktywną współpracę przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych w stolicy. Przedstawiciele tej jednostki wielokrotnie podejmowali się umiejętnego koordynowania prac prowadzonych przez wiele podmiotów w pasach drogowych.

Natomiast Stalowa Wola została nagrodzona za wszechstronność wdrażanych projektów, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i zmierzają do redukcji dwutlenku węgla.

Tytuł „Samorząd przyjazny energii” przyznano samorządowi Jaworzna za budowanie nowoczesnej, ekologicznej i komfortowej komunikacji miejskiej opartej o autobusy elektryczne, badania i rozwój technologii ładowania pojazdów elektrycznych, przygotowanie kompleksowego projektu masterplanu oświetlenia, który wyznacza nowe standardy i kierunki rozwoju oświetlenia miasta.
Gmina Sobienie-Jeziory otrzymała nagrodę główną za modelową współpracę samorządu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – operatorem systemu przesyłowego w Polsce.

Źródło: PTPiREE

Redakcja GLOBEnergia