PPP a korupcja!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wyborPPP

Europejska Komisja Gospodarcza przy ONZ (EKG) rozpoczęła prace nad opracowaniem międzynarodowych standardów i zaleceń dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

PPP to najprościej mówiąc wspólna realizacja określonego przedsięwzięcia przez strony, z których jedna jest podmiotem prywatnym, zaś druga publicznym. Charakteryzuje się ona przyjęciem przez partnera prywatnego zobowiązania do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem, a także poniesienia przez niego w całości lub części wydatków na realizację projektu, lub też zapewnienie ich pokrycia przez osobę trzecią. Partner publiczny z kolei zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w realizacji przedsięwzięcia, przy czym chodzi tu zarówno o aktywną współpracę z partnerem prywatnym, jak i zapewnienie określonych środków finansowych.

Opracowane przez Komisję Europejską dokumenty mają pełnić funkcję przewodników zarówno w zakresie przygotowywania polityk dotyczących PPP, jak i ich realizacji w poszczególnych sektorach (np. ochrona zdrowia, drogi, ITC, sieci wodociągowo-kanalizacyjne).

Jednym z pierwszych tematów, którymi zajęła się EKG, jest korupcja. W ramach prac nad standardami mającymi na celu wyeliminowanie korupcji w zamówieniach dotyczących PPP oraz ewentualne stworzenie systemu certyfikacji jednostek wdrażających te standardy opracowano zestaw pytań, które wspomogą dalsze prace. 
Ankietę można wypełnić na stronie Ministerstwa Gospodarki do dnia 26 września 2014r.

Czytaj także: Wybór partnera publicznego

Źródło: Ministerstwo Gospodarki