PPP – szansą na rozwój OZE bez wielkich środków finansowych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PPP czyli partnerstwo publiczno - prywatne to forma inwestycji, polegająca na współpracy podmiotu publicznego i prywatnego w zakresie wspólnego przedsięwzięcia.

Inwestor prywatny odpowiada za finansowanie, zaprojektowanie, budowę i zarządzanie instalacją. Podmiot publiczny również może mieć swój wkład finansowy, o ile uda mu się uzyskać dofinansowanie. Jego głównym wkładem jest nieruchomość pod zabudowę. Pierwszy podmiot zarabia na sprzedaży prądu, drugi natomiast zyskuje oszczędności wynikające z zasilania obiektów publiczych w "zieloną energię".
Jedną z gmin, która najprawdopodobniej skorzysta z PPP jest gmina Chorzele w powiecie przasnyskim. Władze powiatu w ostatnim czasie ogłosili postępowanie w trybie koncesji na budowę elektrowni fotowoltaicznej. Do skorzystania z formuły PPP inwestora skłonił brak środków finansowych. Inwestycja szacowana jest na kilkanaście mln euro, a jej moc może dojść nawet do 20 MW. Jak informuje Jarosław Tybuchowski - członek zarządu powiatu przasnyskiego - inwestycją interesują się już zarówno firmy rodzime jak i zagraniczne. Inwestor prywatny będzie miał do dyspozycji 45 ha i czas 10 miesięcy na wybudowanie farmy fotowoltaicznej. Władze powiaru do 8 października czekają na wnioski inwestorów.
Bartosz Mysiorski, dyrektor zarządzający Centrum PPP, informuje, że partnerstwo w energetyce odnawialnej realizowane jest przez wiele państw a są to głównie: USA, Australia, Niemcy, Bułgaria, Holandia i Portugalia. Dotychczas jednak najczęściej PPP dotyczyło inwestycji w elektrownie wodne i wiatrowe.
Zdaniem Dyrektora Centrum PPP — Farmy słoneczne to kapitałochłonne inwestycje, zwłaszcza na początku. Dlatego dla samorządów z ograniczonymi zasobami budżetowymi taka formuła wydaje się znakomitym rozwiązaniem. Odpowiednio przygotowany projekt fotowoltaiczny w PPP ma szansę na finansowanie w bankach w Polsce, ale zamawiający muszą skonsultować z nimi projekt odpowiednio wcześnie.


Ponadto Ministerstwo Gospodarki informuje:

„Baza Projektów PPP” jest portalem internetowym, w którym podmioty zainteresowane partnerstwem publiczno-prywatnym mogą znaleźć informacje na temat przedsięwzięć realizowanych oraz planowanych, raporty i analizy dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, czy też materiały edukacyjne dotyczące tej tematyki.

Uprzejmie informujemy, że w miesięczniku „Gospodarz – poradnik samorządowy” Ministerstwo Gospodarki zaczęło umieszczać ogłoszenie zachęcające samorządowców do śledzenia „Bazy Projektów PPP”.

Portal dostępny jest pod adresem: http://www.bazappp.gov.pl/.

Źródło: Puls Biznesu, Ministerstwo Gospodarki