Wczoraj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zawarciu umowy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” – CLIMCITIES.

Przedsięwzięcie finansowane będzie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85%) oraz z budżetu państwa (15%).

Celem projektu CLIMCITIES jest zbudowanie umiejętności i zdolności pracowników administracji publicznej w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz włączeniu w te działania społeczności lokalnych poprzez wspieranie procesów przystosowania do zmian klimatu w małych i średnich miastach (50- 99 000 mieszkańców). Na ten cel zostanie przekazane 5 mln złotych. Co ważne, przedsięwzięcie ma również umożliwić wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu z norweskim partnerem – Vista Analyse.

Przeszkolonych ma zostać łącznie 500 osób z 16 polskich województw. Szkoleni będą trenerzy oraz lokalni menadżerowie.

W ramach projektu testowanych będzie pięć metodologii opracowywania strategii adaptacji do zmian klimatu dla małych i średnich polskich miast, które następnie posłużą do opracowania lokalnych strategii adaptacyjnych do zmian klimatu dla pięciu miast.

Ciekawym elementem projektu będzie wizyta studyjna w Norwegii, dwie konferencje krajowe oraz działania promocyjne projektu.

Projekt CLIMCITIES jest zgodny ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, a jego realizacja przyczyni się do dostosowania do nowych warunków klimatycznych, które obecnie stanowią jedno z ważniejszych wyzwań dla lokalnych administracji samorządowych.

Norweski partner Vista Analyse jest firmą prowadzącą badania i konsultacje oraz analizy w zakresie polityki gospodarczej. Swoją siedzibę ma w Frogner w Oslo.

Firma koncentruje się na zmianach klimatycznych, tematach dotyczących ochrony środowiska i energii, rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, rozwoju międzynarodowego, transportu i komunikacji. Vista Analyse jest jedną z największych firm świadczących niezależne analizy dla rządu Norwegii. Jej stałymi klientami są: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii, Ministerstwa Handlu i Przemysłu, Ministerstwo Transportu i Komunikacji, Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Środowiska.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2016 r. i potrwa do września 2017 r.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Redakcja GLOBEnergia