Prąd z odpadów w Santa Clara (USA, Kalifornia)

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Miasto Santa Clara i koncern Ameresco przedstawiły projekt przetwarzania gazu wysypiskowego  w  energię  elektryczną  na  zamkniętym miejskim  składowisku  odpadów  komunalnych.

Firma  Ameresco  jest  właścicielem  zaprojektowanego przez siebie systemu, który wytwarza 750  kilowatów  energii  elektrycznej  na  godzinę. Energia pochodzi  z  gazu  wytworzonego w skutek rozpadu materii organicznej, a następnie zostaje przekazana trzem mikroturbinom Ingersoll Rand  MT250,  które  zamienią  ją  na  prąd  elektryczny. Jest on sprzedawany elektrowni w Dolinie Krzemowej, która następnie przekazuje ją na użytek miasta.

„Zawsze,  kiedy  jesteśmy  w  stanie  przekształcić odpady  na  coś  pożytecznego,  powinniśmy korzystać  z  takiej  możliwości  –  projekt  jest  tego doskonałym przykładem" – powiedziała Patricia M. Mahan,  burmistrz  miasta  Santa  Clara.  Nasi odbiorcy są bardzo zainteresowani zieloną energią. W rzeczywistości miasto jest trzecią co do wielkości społeczności  Czystej  Energii  EPA  (U.S.  Enviromental  Protection  Agency)  w  kraju,  a  my  nadal liczymy na dodawanie odnawialnych źródeł energii do naszego, obszernego już portfolio”.
Dominika Nowicka
Źródło: www.renewableenergyworld.com