Prąd z palmy. Prezes URE o kwalifikacji biomasy na cele energetyczne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Na tą wiadomość czekało wielu wytwórców energii elektrycznej. Prezes URE przypomniał zasady kwalifikacji biomasy na cele energetyczne, określił też parametry paliwa uzyskiwanego z palmy olejowca gwinejskiego.

W Informacji nr 30/2011 z 4 października 2011 r. Prezes URE przypomniał kryteria, zgodnie z którymi paliwa lub odpady mogą być uznane za

biomasę oraz zapowiedział sukcesywne zamieszczane specyfikacji paliw zawierających parametry, których spełnienie będzie kwalifikowało dany rodzaj paliwa do biomasy. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w praktyce regulacyjnej tylko niektóre rodzaje paliw wywołują wątpliwości, w kolejnych załącznikach będą zamieszczane informacje o tych przypadkach.

W pierwszym z załączników do Informacji nr 30. Prezes URE zakwalifikował do biomasy na cele energetyczne paliwo w postaci pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego (z palmy olejowca gwinejskiego). Energia elektryczna wytworzona w oparciu o to paliwo może być uprawniona do korzystania z systemu wsparcia przy spełnieniu określonych parametrów. Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo z palmy olejowca gwinejskiego poddawane będzie wyrywkowej weryfikacji.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki