Prąd za darmo przez miesiąc. Co trzeba zrobić?

dom, monety

Na jakich zasadach będą naliczane  obniżki rachunku za prąd? Czy zmiany okażą się realnymi korzyściami, czy tylko próbą uspokojenia obywateli? Co trzeba zrobić, żeby dostać bonus w postaci darmowej energii elektrycznej? Nowelizacja rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną to kolejna próba ratowania gospodarstw domowych przed wysokimi kosztami energii elektrycznej. Co jeszcze zmienia nowelizacja rozporządzenia? Sprawdzamy poniżej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

dom, monety

Podziel się

Co nowego?

Rządzący stwierdzili, że należy premiować oszczędzanie energii. Dodatkowo po ostatnich aferach związanych z niejasnym sposobem rozliczania odbiorców końcowych, teraz pojawia się obowiązek jasnego informowania odbiorców o zmianach w rozliczeniach.

Jednak najważniejszy aspekt noweli to zobowiązanie sprzedawców do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń. Ma pojawić się wymierna korzyść finansowa dla każdego gospodarstwa, w postaci zmniejszenia rocznego rozliczenia za energię o równowartość jednego przeciętnego miesięcznego rachunku. Brzmi znajomo? Taka obniżka została już zawarta w jednej z poprawek do ustawy o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i wyniosła całe 5% wstecznego obniżenia cen prądu od początku 2023 roku. Niestety ustawa została odrzucona przez Senat. Dlatego wykorzystano opcję nowelizacji rozporządzenia taryfowego i tam dorzucono obniżkę cen prądu o 12%. W noweli zostało to ujęte w następujący sposób:

Przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach za 2023 r., z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym obniża wyliczoną kwotę należności o kwotę równą 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 r. (...) dla grupy taryfowej G11, oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Średnia ceny energii elektrycznej w taryfie G11 w 2022 roku wyniosła 0,414 zł za kWh. Należy jeszcze wziąć pod uwagę wolumen energii wskazany w noweli wynoszący 2 523 kWh. Teraz wystarczy wyliczyć iloczyn tych trzech wartości:

0,414 zł x 2 523 kWh x 12% = 125, 34 zł

Kwota 125, 34 zł ma zostać odliczona od rachunku za energię elektryczną osób spełniających wymaganie zawarte w nowelizacji jeszcze w tym roku. Warunki, jakie należy spełnić, by uzyskać upust, wymieniamy poniżej.

Jaki warunek trzeba spełnić?

W noweli wymieniono w sumie 6 warunków upoważniających do darmowego prądu przez miesiąc:

1) w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95 proc. zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tego samego okresu w 2022 r., lub

2) zweryfikować i potwierdzić poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, lub

3) wyrazić zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub

4) wyrazić zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo, lub

5) być prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

6) złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę choćby liczbę samych prosumentów w Polsce, ulga należy się ponad 1,2 mln osób. Skąd pomysł z upustem za zgodę na komunikację drogą elektroniczną? Wynika to z faktu potrzeby wysłania przez spółki obrotu faktur korygujących. Gdyby nie opcja tzw. e-faktury, cała operacja kosztowałaby poszczególnych operatorów spore sumy. 

Dla każdego coś dobrego? Co dla większych graczy?

Nowelizacja rozporządzenia wspiera również operatorów systemu elektroenergetycznego i ułatwia im zarządzanie bilansem mocy w systemie. Nowe przepisy zwalniają odbiorców z opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenie mocy umownej, w przypadku gdy wynikają one z poleceń operatorów lub z usług świadczonych na ich rzecz - czytamy w komunikacie MKiŚ. Ministerstwo twierdzi, że taki system pozwoli na aktywne uczestnictwo odbiorców energii w wykorzystywaniu nadmiaru energii elektrycznej, co jest szczególnie istotne w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jednocześnie stworzenie systemu zachęt do bardziej świadomego zarządzania zużyciem energii, zwiększy elastyczność pracy systemu. Ma się to odbyć m.in. poprzez dodatkowe zużycie energii elektrycznej na polecenie operatora w okresach nadpodaży generacji OZE w systemie, bez obciążania użytkowników systemu za dodatkową moc pobieraną z systemu.

Źródło: MKiŚ

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia