W piątek 25. października, w ratuszu w Koszalinie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja podpisały umowę z Konsorcjum RENCRAFT PHOTON na projekt i montaż farmy fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW.

Etapy przedsięwzięcia:

Uruchomienie instalacji przewidziane jest na maj 2020 roku. Konsorcjum RENCRAFT PHOTON, wyłonione w procedurze przetargu nieograniczonego w systemie zamówień sektorowych zobowiązało się na wykonania przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Zaplanowane etapy przedstawiają się następująco:

RENCRAFT PHOTON zaprojektuje i uzyska niezbędne decyzje administracyjne na budowę,
zamontuje i uruchomi instalację, wykonana pomiary końcowe i opracuje dokumentację powykonawczą zadania,
uzyska pozwolenia na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95 MWp.

Wykorzystanie energii

Energia pozyskana z instalacji fotowoltaicznej pozwoli zasilać urządzenia zainstalowane na terenie oczyszczalni, na jej własny użytek. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków własnych MWiK, a jej koszt to nieco ponad 4 mln 142 tys. zł brutto.

Koszalińska oczyszczalnia ścieków Jamno, fot. MWiK

Umowa już podpisana

Umowa pomiędzy MWiK i RENCRAFT PHOTON została podpisana 25. października w koszalińskim ratuszu. Ze strony Miejskich Wodociągów i Kanalizacji podpisali ją Piotr Kroll, prezes zarządu oraz Maria Klimkowska, prokurent, główny księgowy i z-ca dyr. ds finansowych.

Umowa na realizację farmy Fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW została podpisana w koszalińskim ratuszu, źródło: mwik.koszalin.pl

Inne oczyszczalnie wykorzystujące OZE

Oczyszczalnia ścieków Jamno, to nie jedyna taka placówka wykorzystująca odnawialne źródła energii. Inne duże instalacje PV są zainstalowane jeszcze między innymi na oczyszczalni ścieków w Szczecinku o łącznej mocy 99,76 kWp. W Dobczycach przy oczyszczalni ścieków znajduje się instalacja o mocy 125 kWp. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 199,80 kWp znajduje się również w Wojkowicach. Na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Żarkach Montaż znajduje się instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW. To nieco mniejsze projekty, w porównaniu z instalacją planowaną w Koszalinie. A większe projekty?

Do końca 2022 r. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. wybuduje za blisko 40 mln zł netto instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy ok. 6,7 MW. Montaż urządzeń odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym, trwającym do końca 2021 r., zostaną one umieszczone na dachach Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle”, mieszczącej się u zbiegu ulic Karowej i Dobrej i Pompowni „Nowodwory” przy ul. Mehoffera na Tarchominie. Z kolei do końca 2022 r. potrwa ich instalacja także na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie i Stacji Strefowej „Białołęka”. To tylko przykłady instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w Polsce.

Jak podaje Portal Samorządowy, w Polsce działa ok. 1,8 tys. oczyszczalni ścieków. 6 % z nich czyli 109, posiada swoje instalacje biogazowe. W pełni pasywna, czyli samowystarczalna energetycznie, jest tylko jedna – oczyszczalnia ścieków w Tychach (Śląskie), prowadzona przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej (RCGW).

Sytuacja w Europie

Jak podał prezes RCGW – Zbigniew Gieleciak, w Europie jest ok. 40 samowystarczalnych energetycznie oczyszczalni, w których średnie pokrycie zapotrzebowania na energię wynosi ok. 120-140 proc. Oczyszczalnia ścieków w Tychach w ubiegłym roku osiągnęła 200 proc. samowystarczalności i okazała się w tym względzie liderem w Europie.

Źródła: mwik.koszalin.pl, portalsamorzadowy.pl, mpwik.com.pl

Redakcja GLOBEnergia