PTPIREE: Prawie 10 GW w OZE na koniec 2020 roku! Liderem energetyka wiatrowa

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Kontynuacja trendu spadkowego

Rok 2020 potwierdził trend spadkowy obserwowany już od 2018 r. związany ze zużyciem energii elektrycznej. W roku 2020 zużycie energii wyniosło 165,5 TWh czyli o 2,3% mniej niż w roku poprzednim. Znacznie bardziej dynamiczny trend spadkowy możemy zauważyć w produkcji energii który wyniósł aż 3,9% względem poprzedniego roku. Wspomniane spadki przełożyły się na rekordową wielkość importu energii elektrycznej - 20,4 TWh z czego największa część pochodziła z Niemiec.

Coraz mniejszy udział elektrowni węglowych w rynku energii

Całość produkcji w 2020 roku wyniosła 152,3 TWh z czego większość pochodzi z konwencjonalnych źródeł energii (elektrowni na węgiel kamienny i brunatny). W strukturze rynku największy udział posiadają elektrownie zawodowe opalane węglem kamiennym - 47%, natomiast elektrownie na węgiel brunatny - 24,9%. W stosunku do roku 2019 zmniejszyła się o 8,5% produkcja z elektrowni opalanych węglem, natomiast duży, ponad 15% (1,8 TWh) wzrost zanotowały elektrownie opalane gazem. Spory wzrost wystąpił w sektorze energetyki odnawialnej z których produkcja wzrosła o 2 TWh. W 2020 roku moc zainstalowana w OZE stanowiła 21% a produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 11%.

Moc zainstalowana w elektrowniach krajowych wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 5,2% i osiągnęła wartość 49 238 MW. Jest to praktycznie wyłącznie wynikiem wzrostu o 36,6% (2 739 MW) mocy zainstalowanej dla elektrowni wiatrowych i innych odnawialnych.

Wzrost mocy zainstalowanej w OZE

Moc zainstalowana w OZE na koniec 2020 roku wyniosła 9 979 MW i wzrosła o 873 MW w stosunku do roku 2019. Przede wszystkim przyczyniły się do tego wzrosty w dwóch grupach:

  • energia wiatrowa - wzrost o 429,9 MW
  • energia promieniowania słonecznego - wzrost o 409,8 MW

Liderem produkcji w segmencie OZE pozostaje nadal generacja wiatrowa. Jednak bardzo duży wzrost wystąpił w branży fotowoltaicznej - o 86%. Należy wspomnieć, że 3 025 MW mocy zainstalowanych jest w mikroinstalacjach, z czego aż 3 015 MW stanowią instalacje PV.

Zwiększone obciążenie sieci na skutek pandemii

Większość odbiorców energetyki zasilanych jest z sieci niskiego napięcia, spośród ponad 18 mld klientów ponad 40% należy właśnie do tej grupy. W roku 2020 najbardziej zauważalne było obniżenie wolumenu energii dostarczanej do odbiorców zasilanych z sieci średniego napięcia - może wynikać to ze znacznego zmniejszenia zużycia przez firmy średnie i małe, które w wyniku pandemii wstrzymały swoją działalność.

Przepływowi energii przez sieci elektroenergetyczne nieodłącznie towarzyszą straty energii W 2020 roku straty energii wyniosły prawie 10 TWh, co stanowi 6,5%. energii wprowadzonej do sieci. Jest to więcej o ponad 1000 GWh w porównaniu do dwóch poprzednich lat.

Źródło: PTPiREE - Energetyka, Dystrybucja, Przesył - raport 2021

Zobacz również