Prawie 100 mln euro na energetykę obywatelską – MRiT dofinansuje społeczności energetyczne!

Rusza nabór wniosków do II-go etapu nowego programu dofinansowań dla społeczności energetycznych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) chce docenić lokalne inicjatywy związane z OZE. Na wsparcie finansowe mogą liczyć klastry energii, spółdzielnie energetyczne czy jednostki samorządów terytorialnych, które mają potencjał do odegrania znaczącej roli w polskiej transformacji energetycznej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Dla kogo dofinansowania?

Inwestycja B2.2.2 ma pomóc w rozwoju OZE w Polsce i promować lokalne inicjatywy takie jak klastry energii, spółdzielnie energetyczne czy prosumenci zbiorowi/wirtualni, które mają potencjał do odegrania znaczącej roli w polskiej transformacji energetycznej - informuje MRiT. Pula środków wynosi 95,5 mln euro.

Ministerstwo podzieliło możliwe do przyznania środki na dwie grupy, dla projektów przedinwestycyjnych i tych bardziej zaawansowanych - na etapie inwestycyjnym. Dokładnie zostało to opisane na stronie MRiT w ten sposób:

Wsparcie przedinwestycyjne obejmie działania na rzecz opracowania optymalnego modelu prawnoorganizacyjnego i biznesowego potrzebnego do uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej.” 

Planowo program dofinansowań ma objąć 139 takich projektów.

Z kolei wsparcie inwestycyjne obejmie istniejące już, najbardziej zaawansowane/rokujące społeczności energetyczne, realizujące wdrożenia zaawansowanych usług energetycznych. Ministerstwo przewidziało wsparcie 10 projektów na tym etapie. 

Podział funduszy w działaniu B2.2.2. Źródło:MRiT

Rozwój OZE zmienia obraz dotychczasowego zarządzania energią w systemie konwencjonalnym. Do tej pory w typowym modelu energetycznym kraj posiadał kilka dużych elektrowni a energia była rozsyłana po całym kraju. Powstawanie kolejnych małych elektrowni OZE angażuje coraz większą liczbę lokalnych społeczności do wzięcia udziału w wytwarzaniu czystej energii. Projekt wspiera decentralizację systemu energetycznego i tym samym wpisuje się w ramy transformacji energetycznej. Społeczności energetyczne są istotnym elementem transformacji. Wprowadzenie programu dofinansowań pozwoli na ich rozwój. MRiT jako dodatkowe korzyści wymienia jeszcze:

  • tańszą i zieloną energia.
  • rozwój lokalnych OZE.
  • edukacja, know-how, doradztwo, nowe kompetencje, działalność B+R.

Część przedinwestycyjna - nabór zakończono

Ten wariant przeznaczono dla klastrów energii i jednostek samorządów terytorialnych. Nabór wniosków już zakończono. Etap I skupił się na opracowaniu lub aktualizacji koncepcji rozwoju. Etap II oparł się na stymulowaniu rozwoju społeczności energetycznej. Mowa tu o opracowaniu dokumentacji przedinwestycyjnej, analizach, wdrażaniu systemów IT, zatrudnianiu dodatkowego personelu itp. Rozwinięte klastry energii mogły od razu startować od etapu II. 

Co do spółdzielni energetycznych przewidziano wsparcie w ramach jednego całościowego etapu. Jako cel programu wymienia się tu stymulowanie rozwoju spółdzielni energetycznej - opracowanie dokumentacji przedinwestycyjnej, analiz, wdrożenie systemów IT.

Część inwestycyjna - nabór trwa!

W części inwestycyjnej klastry energii i spółdzielnie energetyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie w kroków związanych z realizacją konkretnych projektów. MRiT wymienia je jako:

  • budowa lub rozbudowa stabilnych źródeł wytwarzania energii z OZE
  • budowa lub rozbudowa innej infrastruktury do wytwarzania energii elektrycznej z OZE dla najuboższych mieszkańców i/lub elektrycznego transportu publicznego
  • zakup i instalacja magazynów energii elektrycznej lub cieplnej
  • budowa lub rozbudowa lokalnych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej
  • wdrożenie rozwiązań, które będą łagodzić wpływ mikroinstalacji PV

Nabór wniosków do tej części trwa od 30 listopada do 29 lutego 2024 r. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Centralny System Teleinformatyczny (CST2021), przy użyciu aplikacji WOD2021. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to pierwsze półrocze 2024 r. Pula środków na nabór wniosków w tym etapie to 241 206 896 zł. 

Źródło: MRiT

Zobacz również