Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wybrał 5 projektów do dofinansowania, złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, które znajdowały się na liście rezerwowej. Projekty realizowane są dla poszczególnych gmin i polegają na udzielaniu mieszkańcom dotacji celowych na zakup i montaż instalacji OZE. Udzielanie dotacji realizowane jest w ramach osi priorytetowej III Czysta energia. Na liście opublikowanej przez Zarząd Województwa można  znaleźć łącznie aż 19 projektów wybranych do dofinansowania, nie licząc kilku wybranych z listy rezerwowej.

Kto otrzyma dofinansowania?

Dotacje mają otrzymać m.in. następujące projekty:

 • Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk
 • Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia
  poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do mieszkańców tych gmin
 • Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów
 • Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich
 • Eco – energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice
 • Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików
 • Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę środowiska
  naturalnego w gminie Kamień
 • Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu
  gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka
 • Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu
  Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne
 • Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak
 • Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez
  instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
 • Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do
  Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski,
  Gorzyce, Horyniec -Zdrój, Lubaczów, miasta Lubaczów, Narol, Nowa Dęba
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości
  środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne
 • Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia
 • Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na
  terenie gminy Nowa Sarzyna
 • Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu
  Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce
 • Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna
  oraz Pilzno.

 

Podkarpacie stawia na czystą energię

Dotacje przyznawane na OZE na Podkarpaciu mają na celu dywersyfikację źródeł energii, walkę z ubóstwem energetycznym Dofinansowanie nie może być przeznaczone na instalowanie OZE na budynkach samorządowych, urzędach czy w większych firmach. Z myślą o takich wnioskodawcach został  zorganizowany odrębny konkurs, w którym trwa obecnie ocena formalna projektów. Zarząd województwa, ogłaszając nabór,  nie zalecał określonego źródła lub rodzaju urządzeń.  Z tego powodu wśród wśród instalacji, które zostaną zamontowane są kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. W ramach naboru wpłynęło łącznie 69 wniosków, z czego większość  opiewała na dofinansowanie zbliżone do maksymalnego, czyli 10 mln zł na projekt. Większość gmin z regionu zgłosiła swoje projekty – jako wnioskodawcy lub partnerzy.

Projekty z listy rezerwowej mają szansę na otrzymanie dotacji

Na liście rezerwowej znalazło się aż 55 projektów. Ewentualne wolne środki, pojawiające się w efekcie np. zmian kursowych bądź oszczędności po przetargach przeznaczane będą na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naborem zarząd województwa podjął decyzję o wystąpieniu do ministerstwa finansów o zgodę na zwiększenie kwoty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonej na ten konkurs o ok. 50 mln zł. To pozwoliłoby na wybór do dofinansowania kolejnych pięciu projektów z listy rezerwowej.

Źródło: RPO Podkarpackie

 

Redakcja GLOBEnergia