Według danych PSE i stanu na 1.03.2020 roku, moc zainstalowana pochodząca z fotowoltaiki wyniosła prawie 1,6 GWp, a dokładnie 1596,5 MWp. W przeliczeniu odpowiada to 124 MWp zainstalowanym w ciągu miesiąca i 4,28 MWp instalowanego dziennie! Oznacza też wzrost o 183,2 procent rok do roku i o 8,4 procent w okresie I 2020 – III 2020 r.

Rekordowe miesiące

Poprzedni miesiąc był bezwzględnie rekordowy jeśli chodzi o moce zainstalowane. Luty jest najkrótszym miesiącem w roku, a mimo to przyniósł bardzo duże moce zainstalowane w przeliczeniu na dzień. Instalowano aż 4,28 MWp dziennie! Sumarycznie, moc przyłączona w ciągu miesiąca była nieco mniejsza niż w styczniu, w którym przyłączono 173 MWp i wynosiła 124 MWp.

Rekordowy 2019 rok!

Warto przypomnieć, że 2019 rok był absolutne rekordowy pod kątem przyłączonych mikroinstalacji.  Do sieci przyłączono ponad 104 tysiące mikroinstalacji PV o łącznej mocy przekraczającej 680 MWp, czyli prawie 4 razy więcej niż w 2018 roku.

Największa część instalacji została przyłączona przez PGE – prawie 42 tysiące instalacji. Na drugim miejscu znalazł się Tauron z 30 tysiącami przyłączonych instalacji. Trzecie miejsce przypadło Enerdze z liczbą dobiegającą do 18 tysięcy instalacji, a następnie Enei z prawie 13 tysiącami mikroinstalacji PV przyłączonymi do sieci. Na piątym miejscu znalazła się najmniejsza spółka – innogy z prawie 1,5 tys. mikroinstalacji PV.

Wartość skumulowana mikroinstalacji PV przyłączonych do sieci w 2019 roku przekroczyła 1 GWp.

 

Redakcja GLOBEnergia