Prawie 2 mld zł na prefinansowanie w Czystym Powietrzu! Skorzystają najubożsi

Od momentu uruchomienia najwyższego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze na początku 2022 roku, które może sięgać nawet 90% kosztów inwestycji, czekaliśmy na uruchomienie prefinansowania. Jak wynika z zapowiedzi Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, taki mechanizm w najpopularniejszym polskim programie dotacyjnym ruszy już 15 lipca 2022 roku pod nazwą Czyste Powietrze+! 

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym poziomem dofinansowania dochodzącym nawet do 69 tys. zł została uruchomiona 25.01.2022 roku. Przysługuje ono osobom o miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł/os. w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego lub 1260 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. O najwyższe wsparcie mogą się starać również osoby, które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ta część programu jest przeznaczona dla najuboższych Polaków, którzy chcieliby przeprowadzić termomodernizację swoich domów.

Mimo 90%–owego dofinansowania, trudno sobie jednak wyobrazić, by osoby o tak niskich dochodach były w stanie wygospodarować kilkadziesiąt tysięcy złotych na inwestycję w ocieplenie domu, czy też wymianę źródła ciepła. Pojawiały się więc głosy, że najwyższy poziom dofinansowania jest furtką dla osób niewykazujących dochodów, pracujących za granicą lub na czarno. Wreszcie po 6 miesiącach od uruchomienia najwyższego poziomu dofinansowania - już 15 lipca 2022 roku ruszy prefinansowanie, które ograniczy tego typu przypuszczenia, a będzie miało szansę w realny sposób pomóc najuboższym Polakom zwiększyć efektywność energetyczną ich domów. Oprócz tego przewidziano dodatkowe zmiany, co zapowiedziała Minister Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa.

Prefinansowanie w programie Czyste Powietrze – Czyste Powietrze +

CZYSTE POWIETRZE + zakłada wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku z możliwością przedpłaty dla rodzin o niższych dochodach. W ramach prefinansowania, wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do którego wnioskodawca złoży wniosek, wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50%. Pozostałą kwotę wykonawca otrzyma 30 dni od zakończenia inwestycji. Na Czyste Powietrze + przewidziano dodatkowe 1,8 mld zł. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z rozszerzenia programu może skorzystać ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów.

Czyste Powietrze + – jak skorzystać?

Z prefinansowania w Programie Czyste Powietrze będą mogli skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Wniosek o prefinansowanie będzie można złożyć przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Będzie to standardowy wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, ale formularz zostanie rozszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca będzie chciał z niego skorzystać. Czas na rozpatrzenie wniosku przez NFOŚiGW ma wynieść do 14 dni. Jak czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Możliwe będzie zawarcie maksymalnie trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Firmy wykonawcze otrzymają środki bezpośrednio na konto w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy przez wfosigw z beneficjentem, oczywiście pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów. To oznacza, że pieniądze nie przejdą przez konto beneficjenta. Prefinansowanie wyniesie do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Prefinansowanie w programie Czyste Powietrze, źródło: twitter

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, zawierającego niezbędne załączniki, w tym ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta, wfosigw rozpatrzy taki wniosek. Wypłata pozostałej kwoty dofinansowania firmie wykonawczej powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.    

Wyższe kwoty dofinansowania

Oprócz możliwości prefinansowania, Minister Klimatu Anna Moskwa zapowiedziała również podniesienie maksymalnych kwot dofinansowania. W najwyższym poziomie dofinansowania, maksymalna kwota dofinansowania zwiększy się z 69 tys. zł do 79 tys. zł, a w  podwyższonym poziomie dofinansowania z 37 tys. zł do 47 tys. zł.

Czyste Powietrze infografika

Jak to wpłynie na maksymalne kwoty możliwe do uzyskania w ramach poszczególnych inwestycji? Na tym etapie ani Ministerstwo Klimatu, ani NFOŚiGW jeszcze nie podały takiej informacji.  

Źródła: MKiŚ, twitter

Zobacz również