Prawie 34,6 tys. Polaków pracuje w OZE!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii stale rośnie. Poza widocznymi, zainstalowanymi urządzeniami dowodem na ten fakt może być analiza zatrudnienia w obszarze OZE. W ciągu 2011 roku w branży zatrudnienie znalazło 72,1 tys. osób w krajach Unii Europejskiej, z czego wśród Polaków było to 6,1 tys. osób. W tym czasie obroty sektora w UE przekroczyły 137 mld euro. W Polsce największy udział miały produkcja biopaliw i biomasy. Na koniec 2011 roku w Polsce 34,6 tys. osób pracowało w sektorach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Oznacza to wzrost o blisko 18 proc. Corocznie, jak wynika z danych najnowszego barometru EurObserv'ER, Polska znalazła się na 10. miejscu w Europie. W Niemczech, które są europejskim liderem "zielonych" technologii, w tym samym czasie istniało dziesięciokrotnie więcej etatów związanych z OZE (378,8 tys.).
Większość miejsc pracy stworzył w Polsce sektor biomasy, w którym zatrudnienie wzrosło trzykrotnie w stosunku do 2010 roku. Dzięki wysokiej dynamice przemysł biomasowy wyprzedził w zestawieniu biopaliwowy, który odnotował spadek zatrudnienia o 3,1 tys. osób. do roku poprzedniegoj. Trzecim najbardziej pracochłonnym podsektorem okazała się branża kolektorów słonecznych z 2,2 tys. zatrudnionych.
Na czwartym miejscu znalazła się, najszybciej rozwijająca się pod względem mocy zainstalowanej, energetyka wiatrowa (1,6 tys. etatów). Branża ta, chociaż przyciąga do Polski duże inwestycje zagraniczne (według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej do końca 2012 roku było to 15 mld zł), to nie generuje znaczącej liczby miejsc pracy. Energetyka wiatrowa poza serwisowaniem - nie wymaga stałych nakładów pracy, a ponadto w Polsce przemysł podzespołów do wiatraków dopiero się rozwija. Na ok. 1,9 tys. etatów w 2011 roku zatrudnienie w tym sektorze oszacowała także firma doradcza Ernst & Young w raporcie dla PSEW. Kolejnymi, najbardziej pracochłonnymi branżami, okazały się energetyki: geotermalna z 1 tys. etatów, wodna z 950 zatrudnionymi i biogazowa z 500 osobami pracującymi w sektorze.
Jednocześnie w 2011 roku o 4,5 proc. (do 167,8 tys. etatów) skurczyło się przeciętne zatrudnienie w górnictwie i wydobyciu. Przede wszystkim na skutek restrukturyzacji sektora. O ponad połowę wzrosły w latach 2010-2011 obroty branży OZE w Polsce, osiągając na koniec 2011 roku ponad 3 mld euro. W Niemczech odnotowano w tym czasie obroty na poziomie 36,7 mld euro. Kolejne w europejskim zestawieniu znalazły się Włochy (23,7 mld euro), Francja (11,5 mld euro), Wielka Brytania (10 mld euro), czy Hiszpania (9,9 mld euro). Pod tym względem kluczowe znaczenie w Polsce miała branża biopaliw z 1,4 mld euro obrotu. Na kolejnych miejscach znalazły się sektory energetyki: wiatrowej (700 mln euro), biomasowej (600 mln euro), kolektorów słonecznych (185 mln euro), geotermii (45 mln euro), biogazu 40 mln euro) i fotowoltaiki z 5 mln euro obrotu.

Źródło: www.cire.pl