Producenci PV, JinkoSolar, LONGI Solar oraz REC Group złożyli ostatnio wnioski o przegląd praw własności intelektualnej (IPR) w Amerykańskiej Komisji Patentowej i Apelacyjnej, w odpowiedzi na przypadki naruszenia praw własności patentowej przez Hawnha Q CELLS, ogłoszonego na początku marca 2019 r.

Zamieszanie ws. patentu 215

JinkoSolar i REC złożyły wspólnie petycję w sprawie praw własności intelektualnej w dniu 6 czerwca 2019r., podczas, gdy LONGi Solar złożył osobną petycję w sprawie praw własności intelektualnej w dniu 13 maja 2019r. Głównym celem obu petycji było stwierdzenie, że patent 215 był nieważny z powodu stanu techniki.

Według Hanwha Q CELLS patent 215 został naruszony przez jego rywali, ze względu na strukturę ogniwa słonecznego mającą pierwszą warstwę dielektryczną, w tym tlenek glinu, i drugą warstwę dielektryczną zawierającą wodór w określonych nanometrowych grubościach wyszczególnionych w patencie.

Takie struktury są wykorzystywane w komórkach PERC.

Proces przeglądu praw własności jest zabezpieczeniem przed słabą jakością patentów, które tłumią innowacje na rynku. Twierdzenie Hanwha Q CELLS na temat patentu 215 przeciwko jego konkurentom jest technicznie nieuzasadnione i grozi stłumieniem intensywnego rozwoju przemysłu na energię słoneczną.

Przemysł fotowoltaiczny rozwija się bardzo dynamicznie. Bodźcem do tego są podwyżki cen energii elektrycznej dla właścicieli domów, firm i budynków użyteczności publicznej.
Ponadto, wszyscy trzej respondenci kwestionują ważność tego pojedynczego patentu na wielu niezależnych podstawach. To dodatkowo pokazuje trudną sytuację Hanwha.

„Uważamy, że patent 215 jest nieważny, a zarzuty naruszenia przez Hanwha Q CELLS są nieuzasadnione. Jak pokazuje nasze wspólne zgłoszenie, REC będzie nadal bronić swojego stanowiska, jednoznacznie sprzeciwiamy się bezwartościowym twierdzeniom Hanwha Q CELLS”. – twierdzi Steve O’Neil, dyrektor generalny REC Group.

Steve O’Neil, dyrektor generalny REC Group, uważa, że REC ceni znaczenie ochrony własności intelektualnej i postrzega system patentowy jako ważne narzędzie zachęcające do innowacji. Twierdzi jednoznacznie, że Hanwha Q CELLS stara się nadużyć tego systemu, aby stać się konkurencyjnym.

 

Redakcja GLOBEnergia