W związku z tym, że termin konferencji COP24 zbliża się wielkimi krokami, w Katowicach zorganizowano konferencję PRE_COP24. Odbyła się w ubiegły czwartek, zorganizowały ją związki zawodowe, a jej celem było omówienie ważnych kwestii, istotnych do poruszenia na grudniowym szczycie klimatycznym ONZ.

Konferencja PRE COP24 zgromadziła przedstawicieli branż energetycznej i górniczej, polityków, naukowców oraz samorządowców. W trakcie dwóch dni debat rozważana była kwestia realizacji polityki klimatycznej w taki sposób, by nie skutkowało to zbytnim wzrostem likwidacji miejsc pracy w przemyśle. O ile samo COP ma dotyczyć tematów zrównoważonego rozwoju, to podczas PRE COP24 skupiono się w zasadzie na … węglu.

Węgiel w roli zabezpieczenia energetycznego

W konferencji uczestniczył Minister Grzegorz Tobiszowski, który podkreślił, że Polska wywiązuje się ze złożonych zobowiązań odnośnie obniżenia emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Równocześnie zaznaczył, że pomimo wzrostu importu węgla, to właśnie on jeszcze przez wiele lat będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Górnictwo – czy jest ok?

Podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że podczas szczytu klimatycznego w 2018 r. Polska chciałaby zademonstrować, w jaki sposób można osiągnąć neutralność w zakresie emisji gazów cieplarnianych, tj. równowagę pomiędzy emisją CO2 a sekwestracją przez glebę i lasy.
W trakcie czwartkowych obrad powołana została do życia także inicjatywa pod nazwą ,,Górnictwo OK”, która ma na celu przede wszystkim promowanie polskiej polityki energetycznej opartej na węglu jako ,,nowoczesnej gałęzi przemysłu, strategicznie potrzebnej Polsce i Europie”.


COP24 jest nieformalną nazwą dwudziestej czwartej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (angielski skrót – UNFCCC). Konwencja ta weszła w życie 21 marca 1994 r. i jej głównym celem jest zapobieganie niebezpiecznej ingerencji człowieka w system klimatyczny. Konferencja Stron (COP) jest najwyższym organem Konwencji UNFCCC, a jej sesje odbywają się co roku. COP podejmuje decyzje, które są konieczne, aby zapewnić skuteczne wprowadzanie postanowień Konwencji w życie i regularnie oceniać wdrażanie tych postanowień.

Polska po raz trzeci będzie gościć konwencję klimatyczną COP, która odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Wcześniej odbyły się one w: 2008 r. w Poznaniu (COP14), oraz 2013 r. w Warszawie (COP19). Jest to także czwarty raz kiedy Polska sprawuje na tych obradach prezydenturę. Funkcję Prezydenta COP24 obejmie profesor Jan Szyszko, minister środowiska – to właśnie On będzie przewodniczył tej sesji. Decyzja o organizacji 24 szczytu w Polsce zapadła już podczas COP22 w Marrakeszu. Z kolei, leżący po stronie ONZ, wybór Katowic jako lokalizacji obrad został ogłoszony 1 czerwca 2017r.

W spotkaniu wezmą udział nie tylko delegacje z 200 państw, ale również przedstawiciele organizacji pozarządowych i ekologicznych, naukowcy i biznesmeni. To niezwykle ważne wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK, które będą musiały pomieścić między sobą przeszło 18 tysięcy uczestników obrad.

Na dzień dzisiejszy, przełomów w podejściu do walki ze zmianami klimatu z polskiej strony nie widać, skoro cały czas nacisk kładziony jest na prezentowaniu zmian w polskim górnictwie. Czy cały COP też będzie skupiał się wokół tego surowca?

Redakcja GLOBEnergia