Preferencyjny zakup węgla – czy musisz złożyć wniosek? Mija kluczowy termin dla gmin

Do 8 listopada włącznie gminy chcące sprzedawać węgiel dla gospodarstw domowych muszą umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) komunikat o takim zamiarze. Następnie urząd musi wypełnić odpowiedni formularz do złożenia za pomocą strony cieplo.gov.pl. Węgiel będzie sprzedawany przez gminy w kwocie 2 tys. zł za tonę. Zainteresowane gospodarstwa domowe też muszą złożyć stosowny wniosek.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

3 listopada w życie weszła ustawa węglowa. Zakłada ona, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Sprzedaż musi być zadeklarowana przez dany samorząd, który musi w BIP umieścić stosowną informację oraz złożyć odpowiedni formularz. Jak czytamy na stronie MAP, gmina następnie czeka na kontakt mailowy lub telefoniczny od spółki, który następuje do kilku dni roboczych. Spółka przekazuje gminie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy. Po podpisaniu umowy zostanie ustalony harmonogram dostawy i miejsce odbioru surowca.

Gmina będzie rozprowadzać węgiel

Koszt transportu i wybór sposobu dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych leży po stronie gminy. W przypadku, kiedy gmina nie zajmie się dystrybucją węgla, może do tego zgłosić się gmina sąsiednia albo prywatny skład.

Podmiot, który wprowadza do obrotu węgiel może zawrzeć z gminą umowę po cenie gwarantowanej nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę węgla, a mieszkańcom może sprzedawać maksymalnie za 2 tys. zł. Doliczone 500 zł to koszt transportu.

Informuje MAP

Węgiel dla samorządów będzie sprzedawany przez kilka spółek tj. Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka. Samorządy, które kupiły węgiel przed wejściem tej ustawy po wyższej cenie, będą mogły wnosić o zwrot różnicy.

Preferencyjny zakup węgla – gospodarstwo domowe musi złożyć wniosek

Węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Z tego powodu będą one musiały złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli jednak sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, będą one mogły nabyć surowiec po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymały dodatek węglowy. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku – informuje MAP.

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 roku, oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 t. Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 roku, to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość 3 tony węgla.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych, gov.pl

Zobacz również