Prekursor ekologicznego wytwarzania energii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Prekursor ekologicznego wytwarzania energii

Płońsk stanął na podium jako brązowy medalista w grupie miast średnich (liczących od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców) w 1. sezonie Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej w kategorii „biomasy”. Miasto może pochwalić się pierwszą w Polsce elektrociepłownią opalaną biomasą, działającą w strukturze komunalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, oraz przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi skutkującymi oszczędnością energii cieplnej rzędu 20–25% w skali roku. Sp. z o.o. to jedno źródło ciepła, opalane w 70% biomasą, ok. 20 km sieci ciepłowniczej przesyłowej i rozdzielczej w technologii rur preizolowanych oraz 108 węzłów jedno- i dwufunkcyjnych. Od 2008 roku PEC w Płońsku Sp. z o.o. to także producent czystej energii elektrycznej w skojarzeniu wytwarzanej z turbiny o mocy 2,08 MWe. Od 1 stycznia 1992 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku eksploatowało na terenie miasta Centralną Ciepłownię i 14 kotłowni lokalnych spalających mieszankę węglowokoksową, które w ramach własnego programu redukcji emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza zostały wyłączone z eksploatacji. W wyniku tych zabiegów powstało jedno źródło ciepła – Centralna Ciepłownia, spalająca rocznie ok. 15 tys. Mg miału węglowego. W 2004 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o dalszych działaniach zmierzających do poprawy efektywności procesów spalania i redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

 

zobacz także:

Kogeneracja rozproszona - energia odnawialna

Prekursor ekologicznego wytwarzania energii Realizacja projektu „Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Płońska” zakończona w grudniu 2007 roku polegała na:

• budowie elektrociepłowni, opalanej biomasą o mocy 12,5 MWt i 2,08 MWe, wraz z magazynem biomasy i infrastrukturą,

• wymianie sieci cieplnych tradycyjnych na preizolowane o długości 7,500 mb,

• budowie 29 węzłów ciepłowniczych,

• budowie sieci parowej i kondensatu do zakładu „Agrico” sp. z o.o.,

• budowie instalacji do współspalania miału węglowego i biomasy dla kotłów wodnych.

 

Ze względu na kompleksowość projektu – realizacja projektu pozwoliła na znaczną redukcję emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania miału węglowego oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych i realizację nowej strategii „Zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce do roku 2010” w zakresie wzrostu wykorzystania energii odnawialnych.

 

Dariusz Marczewski
Prezes Zarządu PEC Płońsk

Czytaj całość w GlobEnergia 3/2011

okładka-globenergia-3-2011
Image82