Dofinansowanie nazywane premią termomodernizacyjną polega na spłacie części kredytu wykorzystanego na ocieplenie domu lub wymianę systemu ogrzewania.

 
Spłata jest dokonywana ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego ze środków budżetu państwa.
Celem rządowego programu wsparcia termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących budynków mieszkalnych, ze szczególnym naciskiem na ich termomodernizację.
Co dokładniej kryje się pod pojęciem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?
Według ustawy jest to:
a) wprowadzenie ulepszeń w wyniku których, zmniejsza się zapotrzebowania na energię do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania budynku (np. wymiana okien, wymiana drzwi, zwiększenie warstwy izolacji termicznej ścian zewnętrznych, zainstalowanie rekuperatora)
b) ulepszenia, dzięki którym następuje redukcja rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz lokalnych źródłach ciepła (np. wymiana starego kotła na nowszy, sprawniejszy).

Istnieją inne rozwiązania, które redukują straty energii pierwotnej oraz gwarantują redukcję kosztów eksploatacyjnych. Przykładem jest szeroka oferta pomp ciepła. 
Dowiedz się więcej na temat pomp ciepła podczas Forum Pomp Ciepła 5 marca 2015
Rejestracjatutaj
Strona wydarzenia tutaj
 

c) przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, z równoczesną likwidacją lokalnego, indywidualnego źródła ciepła,  
d) całkowitą lub częściowa zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej Kogeneracji (np. zainstalowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła);
 
Wysokość premii
Najszybciej nasuwającym się pytaniem jest ile tak naprawdę wyniesie owo dofinansowanie. Tak więc przyznawana premia wynosi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jednak nie może to być więcej niż 16% poniesionych, rzeczywistych kosztów przedsięwzięcia oraz nie więcej niż dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Należy również dodać, iż nie ma możliwości otrzymania premii w przypadku, gdy inwestor (właściciel budynku) będzie realizował przedsięwzięcie ze środków własnych. Należy się ona bowiem tylko tym, którzy korzystają z wymaganego kredytu.
 
Dla kogo?
Premia przysługuje w szczególności:
  • właścicielom domów jednorodzinnych,
  • spółdzielniom mieszkaniowym, 
  • wspólnotom mieszkaniowym,
  • gminom. 

 

Warunki otrzymania premii
Aby zakwalifikować przedsięwzięcie i otrzymać premię należy złożyć:
1. audyt energetyczny (i jego późniejsza pozytywna weryfikacja przez Bank Główny Krajowy),
2. wniosek o udzielenie kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
3. wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w banku, który został ustawowo upoważniony do udzielania kredytów i zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Lista tych instytucji dostępna jest na końcu artykułu. Dokładniejszą wysokość premii oraz optymalną wysokość kredytu na planowane przedsięwzięcie termoizolacyjne pozwala ustalić kalkulator dostępny na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Premię termomodernizacyjną (czyli w zasadzie umorzenie części kredytu) otrzymuje inwestor, który ukończył inwestycję. Tak więc inwestor spłaca kwotę uzyskanego kredytu pomniejszoną o wielkość premii.
 
Przede wszystkim należy pamiętać, że wysiłek włożony przy sporządzaniu dokumentacji nie pójdzie na marne. Jakakolwiek inwestycja termomodernizacyjna w przyszłości będzie generować oszczędności.
 
Lista banków współpracujących dla osób indywidualnych Lista banków współpracujących dla samorządów i przedsiębiorstw
1. Bank Ochrony Środowiska S.A. 
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
3. Krakowski Bank Spółdzielczy 
4. Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A.
1. Bank BPH S.A.
2. DNB Bank Polska S.A.
3. Bank Millennium S.A.
4. Bank Ochrony Środowiska S.A.
5. Bank Pekao S.A.
6. Bank Pocztowy S.A.
7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
8. Bank Zachodni WBK S.A.
9. ING Bank Śląski S.A.
10. Krakowski Bank Spółdzielczy
11. PKO BP S.A.
12. Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A.
13. Getin Noble Bank S.A.*
*tylko dla przedsiębiorstw
 
Opracowanie: Katarzyna Grzesik KN OZE “Grzała” 

 
Okazją do zapoznania się z dostępnymi technologiami i do zadania nurtujących pytań będzie kolejna, ósma już edycja Forum Pomp Ciepła, 5 marca 2015 podczas Forum Technologicznego GLOBEnergia. Grzanie i chłodzenie, kwestie dolnego i górnego źródła, instalacje hybrydowe, wreszcie aspekty związane z ekonomiką instalacji i jej użytkowania to tematy wiodące Forum Pomp Ciepła. W jednym miejscu, o jednej porze zgromadzimy inwestorów, instalatorów, dostawców, wykonawców i wszystkich zainteresowanych tematyką systemów grzewczych i chłodzących.
 
Co więcej, jest to jedyna okazja do zdobycia Certyfikatu uczestnictwa w Forum Pomp Ciepła oraz materiałów dotyczących budownictwa energooszczędnego w formacie PDF. 
Forum Technologiczne redakcji GLOBEnergia 5-6 marca 2015  w Kielcach to okazja do przygotowania się na zmieniający się rynek instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach tego dwudniowego wydarzenia odbędzie się 5 marca VIII FORUM POMP CIEPŁA,  6 marca VI FORUM SOLAR+. Przez dwa dni eksperci będą czuwać w ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO, grupy stoisk redakcji GLOBENERGIA i odpowiadać na pytania od zainteresowanych.