Premier Tusk odwraca się plecami od energetyki obywatelskiej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

114737746

15 stycznia br. do kancelarii Premiera Donalda Tuska trafił list otwarty w sprawie polityki rządu dotyczącej odnawialnych źródeł energii. List został podpisany przez przedstawicieli 36 organizacji branżowych OZE i ekologicznych.

„Czujemy się oszukiwani. Jako obywatele, naukowcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni i podatnicy. Czujemy się oszukiwani od wielu lat, w czasie których przedstawiciele rządu, któremu Pan Premier przewodniczy, wmawiają nam i całej opinii publicznej, że energetyka odnawialna nie jest dla nas i naszej gospodarki dobrym rozwiązaniem.” – to gorzkie słowa rozpoczynające apel do Premiera.
 
Autorzy listu nawiązali do sytuacji odnawialnych źródeł energii w innych krajach UE, argumentując czym jest energetyka odnawialna dla przyszłości polskiej gospodarki. Według sygnatariuszy, rewolucja związana z efektywnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii może być dla gospodarki porównywalna z upowszechnieniem internetu:
„Energetyka odnawialna to gigantyczne zyski związane z powstaniem w Polsce zupełnie nowego, innowacyjnego sektora rynku, a co za tym idzie przyrostem ilości miejsc pracy, zwiększeniem możliwości rozwoju obszarów wiejskich i nowoczesnej infrastruktury energetycznej. To także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i spadek kosztów importu surowców energetycznych (za który Polska płaci około 70 mld zł rocznie). Energetyka odnawialna pozwala wszystkim na produkowanie energii i dzielenie się nią. Innymi słowy – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oznacza skok cywilizacyjny całej gospodarki, porównywalny do upowszechnienia Internetu.”

Konsekwencje idące za wdrożeniem ostatniego projektu Ustawy o OZE, który wspiera technologie utrwalające przestarzały system energetyczny Polski spowodują, że kraj będzie narażony na wysokie kary ze strony Komisji Europejskiej ze względu na nieprawidłową implementację Dyrektywy o promocji odnawialnych źródeł energii.

W liście zaapelowano do Premiera o odrzucenie ostatniego projektu Ustawy przedstawionego przez Ministerstwo Gospodarki i powrót do prac nad projektem z 2012 roku, według którego odnawialne źródła energii w postaci rozproszonej energetyki obywatelskiej mają szansę na rozwój.

„Panie Premierze, apelujemy do Pana o spojrzenie strategiczne i długoterminowe na politykę energetyczną Polski. Prosimy Pana o odrzucenie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawionego przez Ministerstwo Gospodarki (wersja 4.1) jako szkodliwego dla polskiej energetyki, gospodarki i społeczeństwa. Uważamy, że należy powrócić do wypracowanych rozwiązań dla energetyki rozproszonej, z pełni skonsultowanego poprzedniego projektu ustawy OZE z 2012 roku, otwartego na rozwój energetyki obywatelskiej.”

Pełna treść listu otwartego znajduje się na stronie www.energetykaobywatelska.com. Autorzy listu apelują o wsparcie w formie złożenia podpisu pod listem do Premiera za pośrednictwem strony internetowej.
Źródło: PORT PC