Już 22 września podczas IV Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) będzie miała miejsce oficjalna premiera kolejnych części publikowanych przez Organizację Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła.

Sukces opublikowanych dotychczas czterech części Wytycznych PORT PC pokazał jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu opracowania. Uwydatnił tym samym lukę w normalizacji krajowej zarówno w odniesieniu do pomp ciepła jak też do całej branży urządzeń grzewczych i chłodniczych. Technika grzewcza charakteryzuje się obecnie bardzo dynamicznym rozwojem, publikacja norm (w szczególności wydawanych w j. polskim) nie dotrzymuje kroku, z tego względu konieczne jest tworzenie bieżących standardów branżowych. W tym roku eksperci PORT PC zdecydowali się na publikację dwóch kolejnych opracowań, które odnoszą się nie tylko do branży pomp ciepła, ale do całej branży grzewczej. Mowa tu o części 5 Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła „Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda” oraz o części 6 „Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach”.
 
Część 5 razem z opublikowaną wcześniej częścią 4 stanowią komplet Wytycznych Technicznych powstałych w oparciu o sprawdzony niemiecki standard VDI 2035 cz.1 i 2. Kwestia jakości wody jest szczególnie istotna w kontekście zachodzących zmian (wymogi ErP, ELD). Znaczna część wymienników ciepła w urządzeniach grzewczych ma niewielką pojemość wodną (kotły kondensacyjne, pompy ciepła). Wzrasta udział kotłów wiszących średniej mocy montowanych w kaskadach, układów hybrydowych czy buforów o dużej pojemności wodnej. Niesie to potrzebę uporządkowania kwestii jakości wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Zdaniem PORT PC taką funkcję spełniają nowe wytyczne PORTPC (cz. 4 i 5). Materiały te skierowane są przede wszystkim do projektantów i instalatorów. Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem jest ciepła woda jak też sama jakość tej wody ma duży wpływ na poprawę niezawodności i żywotności systemu. Wzrost świadomości dotyczącej tych zagadnień może przełożyć się również na zmniejszenie kosztów pracy instalacji grzewczej
 
Część 6 Wytycznych PORT PC jest narzędziem do szacowania kosztów rocznych instalacji. Zgodnie z niemieckimi standardami VDI 2067 na całkowite koszty roczne instalacji składają się koszty kapitałowe (gdzie zakłada się inwestycje na kredyt), koszty zużycia energii oraz koszty konserwacji (czyli napraw i przeglądów). Analiza ekonomiczna instalacji oparta na wytycznych VDI 2067 jest już stosowana w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Standard VDI 2067 od blisko 60 lat służy naszym zachodnim sąsiadom do wybierania najbardziej korzystnych, pod względem ekonomicznym, rozwiązań technicznych w budynkach. Część 6 Wytycznych PORT PC umożliwi porównanie różnych rozwiązań z zakresu domowych urządzeń grzewczych, chłodniczych oraz sanitarnych. 
 
Poza Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła nowe Wytyczne Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła rekomenduje również Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG).
 
Zainteresowanych przedstawionymi publikacjami serdecznie zapraszamy na IV Kongres PORT PC „Efektywność z klasą”, który odbędzie się już 22 września podczas V Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland w Warszawie. Rejestracja na Konferencję jest możliwa poprzez stronę internetową www.renexpo-warsaw.com w zakładce konferencje. Dodatkowe informacje o dostępnych publikacjach oraz o IV Kongresie PORT PC  znajdziecie Państwo na stronie www.portpc.pl.
 

Wydawane przez PORT PC wytyczne, opierają się głównie na standardach niemieckich VDI, z uwzględnieniem polskich warunków i doświadczeń. Każda wydana przez PORT PC publikacja jest efektem wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy specjalistami z polskiej branży grzewczej. Wytyczne mają stanowić istotne narzędzie w rękach projektantów i wykonawców instalacji z pompami ciepła. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie wysokiej jakości usług, które przełożą się na niezawodność instalacji i zadowolenie klientów. Wytyczne publikowane przez PORT PC posiadają istotne znaczenie prawne. Zarówno projektant, jak też wykonawca podpisując umowę ze zleceniodawcą może powołać się na wytyczne PORT PC. Ustawa o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 119 poz.773) wprowadza przepis, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przywołane w dokumentacji wytyczne stają się więc obowiązujące. Mogą być również dobrym narzędziem chroniącym klienta, stanowiąc podstawę przy zawieraniu umów między inwestorem a wykonawcą.

 
Źródło: PORT PC