Prezes URE podpisał pierwszą koncesję na magazynowanie energii

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podpisał pierwszą koncesję na magazynowanie energii w Polsce. Wszystkie elektrownie szczytowo-pompowe należące do PGE Energia Odnawialna będą magazynami energii, co jest efektem przyjętej w 2021 roku nowelizacji Prawa Energetycznego.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Na skutek zmian zapisów w Prawie Energetycznym, magazynowanie energii stało się odrębnym przedmiotem działalności gospodarczej objętej koncesją. Wcześniej elektrownie szczytowo-pompowe (ESP) były objęte koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej. W efekcie operatorzy ESP muszą ubiegać się o przyznanie nowych koncesji.

W nowelizacji Prawa Energetycznego ujednolicono definicję magazynowania energii elektrycznej. Urządzenie do gromadzenia energii zostało zdefiniowane ostatecznie jako „instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej”. Wprowadzono też definicję odbiorcy końcowego, która ma pozwolić na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego tej energii, która jest wykorzystywana na potrzeby magazynowania. Energia wprowadzana do magazynu oraz straty związane z gromadzeniem energii nie będą uznawane za zużycie przez odbiorcę.

Elektrownie szczytowo-pompowe

ESP to technologia wielkoskalowego magazynowania energii elektrycznej funkcjonująca w Polsce od lat. Dokonuje się w nich zamiana tej energii elektrycznej w potencjalną energię grawitacyjną wody. Proces polega na wypompowaniu wody ze zbiornika dolnego do górnego w czasie, gdy produkcja prądu jest większa niż zapotrzebowanie (na przykład w nocy), a następnie, gdy pobór energii elektrycznej jest duży (w godzinach szczytu) zachodzi proces odwrotny. Obecnie łączna moc zainstalowana w jednostkach ESP wynosi 1 413 MW (dane ARE).

Na początku grudnia informowaliśmy, że PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będą razem współpracować przy projekcie budowy Elektrowni Szczytowo – Pompowej „Młoty”. W ramach inwestycji mają powstać dwa zbiorniki wodne, które dzięki swojej specyfice funkcjonowania, dodatkowo pełniłyby funkcję przeciwpowodziową na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. ESP „Młoty” o planowanej łącznej mocy ponad 750 MW jest obecnie najbardziej zaawansowanym projektem budowy takiej jednostki w Polsce.

Źródło: Twitter, URE

Zobacz również