„Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” – pod takim hasłem, już po raz szósty, ministerstwa i urzędy centralne publikują na swoich stronach internetowych porady dla konsumentów związane z wakacyjnym wypoczynkiem i wyjazdami. W tej wspólnej akcji uczestniczy również Urząd Regulacji Energetyki.

 
Zatem – o czym powinien pamiętać odbiorca energii elektrycznej i gazu, zanim zamknie za sobą drzwi i wyjedzie na urlop?Przede wszystkim, warto pamiętać o trzech prostych zasadach.  Przestrzeganie ich pozwoli nam zabezpieczyć się na wypadek przykrych niespodzianek po powrocie z wakacji.
 
Zasada nr 1 – terminowe uregulowanie rachunków 
Ważne, aby przed wyjazdem na urlop upewnić się, czy rachunki za energię i gaz zostały uregulowane we właściwym terminie lub czy termin ten nie upływa podczas naszej wakacyjnej nieobecności. Przedsiębiorstwo energetyczne nie może pozbawić konsumenta dostaw gazu czy energii, jeśli termin ten zostanie nieznacznie przekroczony, niemniej jednak może wstrzymać ich dostarczanie w przypadku co najmniej miesięcznej zwłoki z zapłatą.
 
Zanim jednak przedsiębiorstwo przerwie dostawy mediów do mieszkania klienta, musi on zostać powiadomiony na piśmie o takim zamiarze. Ponadto przedsiębiorstwo jest zobowiązane wyznaczyć odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.
 
Należy także pamiętać, że wznowienie dostawy energii czy gazu wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty, której wysokość określona jest w taryfie przedsiębiorstwa. Dlatego przed planowaniem dłuższej podróży, warto upewnić się co do terminu zapłaty rachunków.
 
Zasada nr 2 – zabezpieczenie urządzeń na wypadek wyładowań atmosferycznych
Zmieniające się warunki klimatyczne coraz częściej powodują ekstremalne zjawiska przyrodnicze. Dla urządzeń konsumujących energię niebezpieczne są zwłaszcza silne burze połączone z wyładowaniami atmosferycznymi. Dlatego przed wyjazdem, urządzenia te najlepiej całkowicie wyłączyć z sieci lub – w razie konieczności – pozostawić podłączone do sieci za pośrednictwem listwy ochronnej, zabezpieczającej przed skutkami nagłych zmian napięcia.
 
Zasada nr 3 – racjonalne użytkowanie energii
Wyłączenie z sieci urządzeń podczas wakacyjnej nieobecności zarówno w domu jak i w rodzinnej firmie, to nie tylko najskuteczniejsza i zarazem najprostsza metoda ich zabezpieczenia przed awarią, lecz także znakomity sposób oszczędzania energii. W ten właśnie sposób można zmniejszyć rachunek za prąd i wykazać się „eko” podejściem, tj. racjonalnie użytkować energię z korzyścią dla środowiska naturalnego.
 
Źródło: URE