Prezes URE rozpatrzył wszystkie wnioski w ramach I fazy wsparcia offshore wind

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Regulator rozpatrzył w sumie dziewięć złożonych w terminie wniosków i wydał siedem decyzji w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. W odniesieniu do dwóch wniosków Prezes URE wydał - na wnioski stron – decyzje umarzające prowadzone postępowania administracyjne.

W okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku URE wydał decyzje dla następujących projektów:

  • MFW Bałtyk II Sp. z o.o. – 720 MW,
  • MFW Bałtyk III Sp. z o.o. – 720 MW,
  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. - MFW 1498 MW,
  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. - MFW 1045 MW,
  • Baltic Trade and Invest  Sp. z o.o. - MFW 350 MW
  • Baltic Power - 1197 MW
  • C-Wind Polska  - 369 MW

Warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore wind.

Prezes URE opublikował także już wszystkie plany łańcuchów dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców, którzy otrzymali decyzje Prezesa URE. Celem takiego działania jest stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych.

Kolejne będą aukcje OZE

Już w marcu Prezes URE Rafał Gawin przypominał, że po 30 czerwca 2021 nie będzie można już bowiem przydzielać wsparcia w procedurze administracyjnej, a jedynie w drodze aukcji.

W kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych, dedykowanych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach. Różnice pomiędzy obiema fazami związane są jedynie ze sposobem wyłonienia projektów, którym przysługiwać będzie prawo do pokrycia ujemnego salda. Pozostałe rozwiązania umożliwiające realizację projektów, a dotyczące zagadnień techniczno-ekonomicznych inwestycji, są w obu przypadkach tożsame.

Na wodach polskich Morza Bałtyckiego powstanie 11 GW do 2040 roku. Realizacja budowy wiatraków wkomponowuje się w cele opracowanej przez Komisję strategii offshore wind, której celem jest zwiększanie udziału energii z morskich źródeł odnawialnych w miksie energetycznym: 60 GW do 2030 roku. i 300 GW do 2050 roku.

Źródło: URE

Źródło: URE

Zobacz również