Postępowanie w toku

Według najnowszego raportu Reuters, prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador oznajmił, że złożył formalną skargę dotyczącą domniemanego oszustwa wobec nieokreślonej liczby firm zajmujących się energią odnawialną.

Głowa państwa nie przedstawiła jeszcze żadnych dowodów mających poprzeć swoje oskarżenia. Nie wiadomo także przeciwko którym firmom ma zostać rozpoczęte postępowanie.

Podczas ostatniej konferencji oznajmił dziennikarzom: “Chcemy rozmawiać z nimi jedna po drugiej.” Oznajmił też, że rozpoczęto już prace nad wystosowaniem oficjalnych skarg.

To nie pierwszy ruch meksykańskiego rządu przeciwko branży OZE od rozpoczęcia urzędowania obecnego prezydenta.

Rozruch nowych instalacji niemożliwy?

W maju okazało się, że meksykański operator sieci CENACE zaczął blokować testy wymagane przed rozruchem nowych elektrowni odnawialnych. Argumentem organu państwowego były obawy o stabilność sieci spowodowane sporadycznym występowaniem elektrowni słonecznych i wiatrowych – szczególnie w czasie, gdy eskalacja pandemii COVID-19 się nasilała.

To spowodowało unieruchomienie 44 projektów opartych o energię ze źródeł odnawialnych. Przez to, że nie były w stanie dostarczyć wytwarzanej przez nie energii do sieci – stały się źródłem strat. Ich właściciel, francuski deweloper Neoen oświadczył, że co miesiąc traci miliony z projektu El Lano o mocy 375 MW, który został ukończony, ale nie przeszedł jeszcze niezbędnych testów.

Działania rządu

Zablokowanie niezbędnych testów przez CENACE było następstwem wcześniejszych działań rządu Lópeza Obradora. Co było przyczyną? Zahamowanie, a wręcz zatrzymanie i wycofanie reform energetycznych zainicjowanych przez jego poprzednika. Jednym z takich działań było anulowanie dużej aukcji energii w lutym 2019 r.

Rząd przedstawił również plany ponownego przeglądu umów zawartych przez poprzednią władzę. Uważają, że aukcje te były skutecznie wykorzystywane do udzielania dotacji prywatnym przedsiębiorstwom energetycznym.

Pod koniec maja lokalne media poinformowały, że sędzia zarządził tymczasowe zawieszenie blokady ustanowionej przez CENACE na testowanie, ze względu na działania ze strony dwóch deweloperów.

Opracowano na podstawie: Reuters

Redakcja GLOBEnergia