Prezydent Bronisław Komorowski 28 stycznia 2015 r. podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.  Zmiany, które wprowadza  ustawa pozwolą dostosować polskie przepisy do wymogów unijnej dyrektywy o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii.
 
Nowelizacja dotyczy m.in. zmian definicji tj. „uznanego systemu certyfikacji”, „świadectwa” czy „poświadczenia” na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, wymaganych przez Komisję Europejską. 
 
Ustawa wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu.
 
Aby pobrać ustawę kliknij TUTAJ.
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki