Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym! 3 tys. dla każdego ogrzewającego węglem

11 sierpnia 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Ustawa wchodzi w życie kolejnego dnia. Dodatek węglowy otrzymają gospodarstwa domowe korzystające z węgla po złożeniu wniosku do właściwej gminy. Dodatek nie będzie przysługiwał osobom, które skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. Jak uzupełnić wniosek o dodatek węglowy? Jakie wsparcie można otrzymać?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dnia 5 sierpnia 2022 r. ustawę o dodatku węglowym ponownie przyjął Sejm, odrzucając poprawki Senatu. Prezydent podpisał ustawę 11 sierpnia 2022 r., a dodatek węglowy stał się faktem!

Dodatek węglowy - dla kogo?

Dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest także wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wynosi 3 tys. zł i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, do właściwego urzędu gminy. Dodatek będzie wypłacany do miesiąca od złożenia wniosku.

Wzór wniosku o dodatek węglowy zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę będą składane pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. O tym jak wypełnić wniosek pisaliśmy TUTAJ.

Budżet dodatku węglowego

Maksymalny limit wydatków w ramach dodatku węglowego to 11,5 mld zł. Źródłem pozyskania środków będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że Narodowy Bank Polski przekaże Funduszowi część swojego zysku. Warunkiem jest, że będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według Ministerstwa Finansów z NBP będzie pochodziło około 9,5 mld zł. Dodatkowo przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Pieniądze z dodatku węglowego zwolnione z podatku PIT

Ustawa przewiduje przepisy zwalniające wypłatę dodatku węglowego od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyłącza również dodatek spod egzekucji administracyjnej i cywilnej oraz wprowadza przepisy skutkujące nieuwzględnianiem wysokości tego dodatku przy ustalaniu kryterium dochodowego przyznania osobom fizycznym określonych świadczeń socjalnych.

Kontrowersje związane z dodatkiem węglowym

Wypłacanie dodatku ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jest jedną z kontrowersji wokół dodatku węglowego. Na oficjalnej stronie Funduszu czytamy, że przeznaczeniem środków jest pomoc w finansowaniu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii. Jest to o tyle nierozważne, że zagrożenie ze strony koronawirusa w dalszym ciągu istnieje. W ostatnich dniach w Niemczech odnotowuje się po około 50 tys. zakażeń dziennie.

Błędem wskazywanym przez organizacje pozarządowe jest również brak wprowadzenia kryterium dochodowego. 

To nie jest żadna pomoc tylko rozrzucanie pieniędzy każdemu. Jeśli pomagać to w sposób celowany

Sławomir Dudek - ekonomista z Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prawo do 3 tys. zł mają zarówno osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, jak i osoby zamożne, które mają zainstalowany kocioł na paliwa stałe.

Co więcej, pieniędzy z dodatku węglowego nie trzeba wydać na węgiel. W ustawie nie ma żadnej informacji, że zakup węgla trzeba w jakiś sposób potwierdzić, np. fakturą, czy nawet deklaracją. 

Źródło: Oficjalna strona Prezydenta RP, FOR, Twitter, GLOBENERGIA.

Zobacz również