Problem przechowywania energii słonecznej rozwiązany?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 13276036

Jednym  z  podstawowych  zagadnień,  nad  którym pracują obecnie naukowcy w zakresie techniki solarnej, jest magazynowanie energii  słonecznej.  Przechowywanie  jej  w  skumulowaniu w okresie, gdy słońce nie świeci, to  kluczowa kwestia mogąca wywołać przełom  w  tej  dziedzinie.

Obecnie  najczęściej  stosowanym sposobem jest użycie akumulatorów lub wykorzystywanie własności chemicznych związków,  zdolnych  do  akumulacji  energii  cieplnej w swej strukturze. Obecne metody  są niestety relatywnie drogie. Naukowcy z University of Wisconsin – Madison donoszą,  iż odkryli wydajniejszą, a przede wszystkim  tańszą, bazującą na procesie utleniania metodę. Najważniejsze jest przechowywanie energii przez długi okres i jej odbiór w możliwie  najkrótszym  czasie. 

Uczeni  zastosowali  do  tego celu promieniowanie UV, farby fluorescencyjne  oraz  różne  katalizatory.  Dowiedli  również, że proces elektrolizy nie jest wystarczająco  efektywny.  Twierdzą,  że  utlenianie  wody  pozwala  na  dostarczanie  elektronów   i protonów potrzebnych do wydzielania cząsteczek wodoru, co daje możliwość oszczędzania  energii.  Naukowcy  przetestowali  do  tej pory szereg katalizatorów, będących tlenkami metali żelaza, niklu czy glinu. 

Źródło: www.news.wisc.edu
Opracował: Wojciech Sikorski