Problem z dostępnością pomp ciepła a program Czyste Powietrze – co z terminami?

Zainteresowanie pompami ciepła w programie Czyste Powietrze od kilku miesięcy jest coraz bardziej odczuwalne. Wniosków składanych na wymianę kopciucha na pompę ciepła jest więcej, niż wniosków składanych na inne źródła ciepła. Ale co z tego jeśli brakuje urządzeń? Dodatkowo w regulaminie programu są określone terminy na realizację inwestycji. Czy wnioskodawcy powinni się obawiać, że jeśli nie zdążą w określonych terminach to stracą możliwość otrzymania dotacji? Odpowiadamy!

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej
Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia
dom, czas

Podziel się

Liczba wniosków składanych na pompy ciepła rośnie od początku 2022 roku. W marcu 2022 roku po raz pierwszy przekroczyła liczbę wniosków składanych na kotły gazowe. Od tego czasu taki stan się utrzymywał - liczba wniosków składanych na pompy ciepła rosła, a tych składanych na kotły gazowe, a także kotły na biomasę spadała. Jak poinformował na swoim twitterze Paweł Lachman - prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w sierpniu liczba wniosków składanych na pompy ciepła była na podobnym poziomie jak w lipcu.

Przypomnijmy, że o dotację w programie Czyste Powietrze właściciele lub współwłaściciele gospodarstw domowych mogą się ubiegać zarówno na rozpoczęte, jak i zakończone inwestycje. Ważne jest jednak, żeby rozpoczęcie lub zakończenie przedsięwzięcia nie nastąpiło wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. W takim wypadku nie ma obaw o problem z dostępnością - wniosek składany jest na już sprzedane urządzenie. Wniosek w programie można jednak złożyć najpierw i dopiero potem ubiegać się o dotację. Tak też było od początku programu, bo dopiero jedną ze zmian w trakcie jego realizacji było dopuszczenie wnioskowania o zakończone przedsięwzięcia.

Oprócz tego, wnioskodawca może na przykład złożyć wniosek o dofinansowanie, bo chciał przeprowadzić termomodernizację budynku, a dopiero po niej kupić pompę ciepła, co z punktu widzenia efektywności energetycznej jest nawet lepszym posunięciem. W takim wypadku, jeśli o wycenę instalacji z pompą ciepła zgłosił się dopiero po ociepleniu domu, może się okazać, że nie ma możliwości kupić pompy ciepła. Ile czasu ma na realizację przedsięwzięcia? Co się stanie, jeśli beneficjent nie zdąży go zrealizować z powodu braku dostępności?

Czas na realizację przedsięwzięcia

Czas, który ma beneficjent na realizację przedsięwzięcia jest jasno określony w regulaminie programu. Różni się on od poziomu dofinansowania oraz dodatkowych elementów, np. kredytu czy prefinansowania.

  • Dla dotacji w ramach podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania, przedsięwzięcia należy zrealizować do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania przedsięwzięcia należy zrealizować do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przedsięwzięcia należy zrealizować do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
  • Dla dotacji z prefinansowaniem przedsięwzięcia należy zrealizować do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Oprócz tego przedsięwzięcia nie mogą zostać zrealizowane później, niż do 30.06.2029 r.

Tak ustalone widełki oznaczają, że beneficjenci mają w najgorszym przypadku 1,5 roku na realizację, a w przypadku dotacji o najwyższy poziom dofinansowania (bez prefinansowania) nawet 3 lata!

Są jednak sytuacje, w których nawet tak długie terminy mogą zostać przekroczone, np. w wyniku wspomnianego braku dostępności urządzeń. Co wtedy? Do takiego pytania ustosunkowała się Minister Klimatu Anna Moskwa w odpowiedzi na jedną z interpelacji.

Dostępność pomp ciepła a Czyste Powietrze

Jak podała Anna Moskwa, w programie Czyste Powietrze do podanych terminów dodano zastrzeżenie, że w sytuacjach niezależnych od beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności może złożyć wniosek do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia może zostać wydłużony nie więcej niż 6 miesięcy. Taki zapis został wprowadzony ze względu na epidemię COVID-19, ale może zostać również wykorzystany w przypadku innych czynników.

W związku z powyższym, w przypadku braku dostępności na rynku źródła ciepła, planowanego do zamontowania w budynku jednorodzinnym/ lokalu mieszkalnym wydzielonym w budynku jednorodzinnym, możliwe jest złożenie wniosku do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia o 6 miesięcy.

odpowiada Anna Moskwa

Warto również dodać, że limit 6 miesięcy nie dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Tym samym, osoby, które złożyły wniosek w programie Czyste Powietrze na pompę ciepła, ale nie mogą jej zakupić z powodu braku dostępności urządzeń, nie muszą się obawiać, że stracą możliwość otrzymania dotacji.

Zobacz również