Yingli Green długo prowadził rozmowy o MTN ze swoimi dwoma głównymi podmiotami zależnymi, Baoding Tianwei Yingli New Energy i Yingli Energy o płatnościach, które zaczęły być problemem po restrukturyzacji z tytułu poważnych problemów z płynnością finansową.

Spotkanie z posiadaczami obligacji, które odbyło się w czerwcu, zakończyło się żądaniem ze strony Bank of Communications, aby Tianwei Yingli (jeśli nie jest w stanie od razu spłacić MTN) powinien przynajmniej spłacić natychmiast wszystkie narosłe odsetki oraz jedną trzecią kapitału MTN z 2011.  Stopa procentowa została podniesiona lekko po tym, jak firma nie wywiązała się ze swoich obietnic w ubiegłym roku i wynosi obecnie około 7,6% rocznie.

Bank of Communications zażądał również, by Yingli zadeklarował obietnicę spłaty pozostałych dwóch trzecich długu MTN przed 31. marca 2017 roku. Wymagane są też szczegółowe informacje na temat alternatywnych planów finansowych Yingli Green oraz zapewnienie bardziej „konkretnego” planu spłaty MTN z roku 2011.

Yingli Greenił, że pomimo negocjacji z posiadaczami obligacji przeprowadzonych w celu uzyskania płatności do roku 2017 nie odnotowano dalszych postępów. Firma bez ogródek potwierdziła, że obecnie poszukuje inwestorów strategicznych i nowych linii kredytowych – co trwa już od ponad roku bez ostatecznego rezultatu.

Na koniec 2015 roku Yingli Green miał ponad US $ 1,4 mld zaległych kredytów krótkoterminowych z chińskich banków komercyjnych i poddał restrukturyzacji niektóre swoje oddziały, aby powrócić do rentowności.

Źródło: pv-tech.org

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia