Producent klimatyzacji nie zastrzega swoich patentów, aby przyspieszyć rozwój ekologicznych klimatyzacji

Nowe unijne wytyczne zakładają, że od 1 stycznia 2025 r. obowiązywać będzie zakaz stosowania czynników chłodniczych o GWP większym lub równym 750 w urządzeniach zawierających czynnik do 3 kg. Powszechnie używany czynnik R410A zostanie więc zakazany. Jego zamiennikiem może być czynnik R32, który charakteryzuje się zdecydowanie mniejszym wpływem na środowisko. Aby ułatwić producentom transformację technologiczną, japońska firma Daikin udostępniła swoje patenty dotyczące czynnika R32.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Decyzja Daikin o zapewnieniu swobodnego dostępu do swoich patentów ma miejsce w kontekście prób ograniczenia wpływu HFCs na globalne ocieplenie, zwłaszcza teraz, gdy poprawka Kigali do Protokołu Montrealskiego jest wprowadzana do rzeczywistych przepisów krajowych. Co to oznacza?

Ekologiczny czynnik R32

Daikin Europe N.V. poinformował o niezastrzeganiu patentu HFC-32. Zapewni to bezpłatny dostęp dla całego rynku do 30 patentów związanych z systemami VRF (systemy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego) w połączeniu z czynnikiem chłodniczym HFC-32, znanym również jako R32. Przyczyni się to do dalszej promocji i rozwój w stosowaniu niemieszanego, jednoskładnikowego czynnika chłodniczego HFC-32 w systemach VRF. Czynnik ten ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik chłodniczy R410A konwencjonalnie stosowany w systemach VRF.

Daikin kompleksowo ocenia szeroką gamę czynników chłodniczych i promuje wybór odpowiedniego czynnika chłodniczego dla każdego zastosowania, a obecnie uważa HFC-32 za najbardziej odpowiedni czynnik chłodniczy dla systemów VRF

Martin Dieryckx, dyrektor generalny Centrum Badań Środowiskowych w Daikin Europe.

F-gazy - przepisy Unii Europejskiej

W przypadku Unii Europejskiej, Komisja Europejska rozważa obecnie aktualizację istniejącego rozporządzenia w sprawie F-gazów. Może to skutkować zaostrzeniem wymagań dotyczących stosowania czynników chłodniczych. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, będą im podlegały również systemy VRF.

Rozporządzenie w sprawie F-gazów zmusi producentów klimatyzacji i ogrzewania do wyboru czynnika chłodniczego o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP). HFC-32 może zapewnić rozwiązanie VRF z czynnikiem chłodniczym o tak niskim GWP. W tej sytuacji bezpłatny dostęp do patentów Daikin może przyspieszyć tę adaptację.

Udostępnienie patentów Daikin

Dieryckx zaznacza również, że HFC-32 ma wiele zalet, które mogą pomóc zmniejszyć wpływ na środowisko. HFC-32 to czynnik chłodniczy nieniszczący warstwy ozonowej, a jego GWP wynosi ⅓ konwencjonalnego czynnika chłodniczego R410A. Zapewnia doskonałą wydajność systemu i jest łatwo dostępny. Jako jednoskładnikowy czynnik chłodniczy jest łatwy do odzysku, recyklingu i regeneracji, co zmniejsza potrzebę dodatkowej produkcji świeżego/nowego czynnika chłodniczego.

Wykorzystanie VRF?

Systemy VRF wykorzystywane są do ogrzewania i chłodzenia dużych budynków, takich jak biura, szkoły czy szpitale. W tym celu wiele jednostek wewnętrznych jest podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej, a zamknięty obieg czynnika chłodniczego porusza się elastycznie przez system, umożliwiając indywidualną regulację temperatury w całym budynku. Czynnikiem chłodniczym HFC konwencjonalnie stosowanym w systemach VRF jest R410A.

90 patentów od Daikin!

Daikin Industries Ltd., firma-matka Daikin Europe N.V., zobowiązała się do niezastrzegania patentów w odniesieniu do odpowiednich urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystujących HFC-32 od 2019 r. w celu przyczynienia się do ochrony środowiska.

Patenty, których firma Daikin Europe zobowiązała się nie zastrzegać, obejmują te dotyczące kontroli prędkości obrotowej sprężarki i systemów bezpieczeństwa, takich jak czujniki wycieku czynnika chłodniczego. Zobowiązanie to ułatwi innym producentom klimatyzacji i ogrzewania opracowanie systemów VRF wykorzystujących HFC-32

Kazuhide Mizutani, dyrektor generalny Centrum Badawczego EMEA firmy Daikin

Oprócz patentów Daikin Europe, korporacja Daikin zobowiązała się do niepotwierdzenia 90 nowych patentów, co oznacza wniesienie dodatkowych korzyści w ochronę środowiska na całym świecie.

Źródło: Daikin.

Zobacz również