Producent papieru zainwestuje w farmę PV o mocy 17 MW

Grupa Arctic Paper, która jest wiodącym w Europie producentem wysokiej jakości papieru graficznego oraz papieru do produkcji opakowań, chce zainwestować w OZE. Spółka podpisała umowę z firmą MAZEL S.A., która przygotuje dokumentację oraz uzyska stosowne zezwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW. Budowa ma ruszyć we wrześniu 2022 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Fotowoltaika

Jak poinformowała spółka, farma fotowoltaiczna powstanie w Kostrzynie i zostanie przyłączona do sieci dystrybucyjnej Arctic Paper Kostrzyn S.A., która posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. Planowany poziom CAPEX segmentu „Energia” do 2030 roku to 450 mln złotych, który będzie się rozkładał w czasie – 30 proc. w latach 2022-2024 oraz 70 proc. w latach 2025-2030.

Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper przekonuje, że grupa jest przygotowana na wykonanie kolejnego kroku i realizację dużo większego przedsięwzięcia. Jak zaznaczył, rozwój Arctic Power ma następować w dziedzinach związanych z odnawialnymi źródłami energii, aby pomóc klientom i społecznościom funkcjonować w sposób bardziej neutralny dla środowiska i dostosować się do założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

Realizacja inwestycji wpisuje się w realizację nowej Strategii 4P Grupy Arctic Paper do roku 2030, w ramach której obok papieru graficznego i celulozy, Grupa będzie się rozwijać w segmencie opakowań i energii. Arctic Paper przekonuje, że ma kompetencje w zakresie wytwarzania i zarządzania energią. W 2021 roku spółka posiadała w swoim portfelu instalacje fotowoltaiczne o mocy 0,8 MW, a także źródła wodne o mocy 6 MW oraz bioenergię o mocy 6 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniosła 3 TWh. Segment Energia odpowiadał za ponad 2 proc. udziałów w przychodów Grupy. Do końca dekady odsetek ten ma wzrosnąć do ponad 7 proc, a udział w EBIDTA wynieść 17 proc.

Do tego czasu Arctic Paper chce osiągnąć roczną produkcję (wytwarzanie i obrót) na poziomie 4 TWh. Grupa chce rozbudować przede wszystkim swój park wytwórczy instalacji OZE. W perspektywie 2030 roku spółka chce posiadać źródła słoneczne o mocy 40 MW, źródła oparte o wiatr o mocy 60 MW, źródła wodne o mocy 8 MW. Celem inwestycji w zieloną energię jest osiągnięcie poziomu 250 GWh produkcji energii z odnawialnych źródeł do 2030 roku, a ponadto mają one pomóc Arctic Paper osiągnąć neutralność klimatyczną do 2035 roku.

Docelowo Grupa ma ambicję osiągnięcia samowystarczalności w zakresie zielonej energii. Instalacje OZE jakim dysponuje grupa są obecnie wykorzystywane w trzech fabrykach, co przyniosło efekt w postaci 40 proc. redukcji emisji CO2 całej Grupy w ciągu ostatnich 15 lat. Jak przekonuje Arctic Paper, transformacja z energii opartej na surowcach kopalnych na opartą na surowcach niekopalnych jest konieczna do osiągnięcia celów klimatycznych.

Źródło: Arctic Power

Zobacz również