Producent urządzeń górniczych wchodzi w OZE

Odnawialne źródła energii są interesującym aktywem inwestycyjnym także dla firm związanych z branżą górniczą. Jeden z producentów poinformował, że będzie poszukiwał możliwości akwizycji na rynku energetyki słonecznej. Nie wykluczył także inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej na lądzie. Firma wskazuje także na ożywienie na rynku górnictwa.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Mowa o grupie Famur dostarczającej rozwiązania dla sektora wydobywczego. Jest to jedna z firm z olbrzymim doświadczeniem w górnictwie. Najstarszym zakładem produkcyjnym Grupy jest oddział w Gorlicach, który kontynuuje tradycje Fabryki Maszyn i Narzędzi Wiertniczych założonej w Gliniku Mariampolskim w 1895 roku.

Zmiana kierunków strategicznych

Nie tak dawno firma zaczęła inwestować w fotowoltaikę. Na koniec czerwca 2022 roku szacunkowa łączna moc projektów, na różnym etapie rozwoju, wynosiła ponad 2,1 GW, w tym ok. 309 MW z wygraną aukcją 2019, 2020 i 2021. Oznacza to, że pierwsza połowa 2022 roku to także pierwszy pełny okres sprawozdawczy Famur dla segmentu fotowoltaiki, który wygenerował 26 mln zł przychodu. Działalność w sektorze OZE to efekt ogłoszonej w maju ub. roku decyzji o zmianie kierunków strategicznych i wejściu spółki w projekty z obszaru OZE. Celem zielonej transformacji grupy jest osiągnięcie do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

Nowe projekty OZE

W kolejnych miesiącach firma skupi się na budowie farm oraz rozwoju nowych projektów w Polsce oraz w Niemczech, „mając na uwadze świadomość ograniczeń na terenie Polski”. Rozważane są także Rumunia, Bułgaria, Węgry, Bałkany czy Europa Południowa. Kluczem będzie dywersyfikacja geograficzna inwestycji.

Ponadto, producent urządzeń górniczych chce także inwestować na rynku energetyki wiatrowej. Rozpoczęły się prace na rozwojem pierwszych projektów wiatrowych.

Ożywienie w górnictwie

W związku z globalnym kryzysem energetycznym, który wybuchł po pandemii COVID-19, wskazywano na znaczne ożywienie na rynku węgla. Niektóra kraje zwiększają jego wydobycie lub rozważają powrót do spalania węgla w niektórych elektrowniach (np. Niemcy). Jest to wynik ryzyka niedoborów energii elektrycznej, dramatycznie rosnących cen gazu oraz wycofywania się z energetyki jądrowej. W znaczny sposób pomagają źródła OZE, które pokrywają szczyty zapotrzebowania np. latem – mowa tu o energetyce słonecznej.

Popyt na nowe urządzenia górnicze

Na zdynamizowanie rynku energetyki węglowej wskazuje też Famur. W segmencie maszyn górniczych widoczny jest wzrost popytu na nowe urządzenia, będący następstwem utrzymujących się na rekordowych poziomach cen paliw kopalnych. Aktywność zagraniczna grupy koncentruje się więc na zwiększeniu obecności m.in. w Indonezji, krajach Ameryki Północnej czy Chinach. Ożywienie w segmencie maszyn górniczych jest obserwowane również na rynku polskim. W czerwcu bieżącego roku oferta Famuru na najem sprzętu górniczego o szacunkowej wartości umowy ok. 96 mln zł została wybrana w postępowaniu przetargowym organizowanym przez znaczącego polskiego kontrahenta.

Źródło: Famur, ISB News

Zobacz również