Naukowcy z uniwersytetu ze Stanford opublikowali najnowsze badania z których wynika, że proces produkcji etanolu będzie bardziej efektywny.

Dzisiaj, prawie cała produkcja bioetanolu opiera się na kukurydzy i trzcinie cukrowej, co wymaga ogromnych połaci ziemi oraz ogromnych ilości wody i nawozów. Najnowsze badania pokazały, że przy wykorzystaniu zjawiska elektrochemicznego, produkcja może być tańsza i bardziej przyjazna dla środowiska. Eksperymenty polegały na syntezie etanolu, przy małym nakładzie energii elektrycznej. Wykorzystano do tego katalizator na bazie miedzi. Cały proces z powodzeniem może być zasilany z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, czy wiatr. Jest to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej produkcji biopaliw. Obecnie, proces jego produkcji bardzo praco i energochłonny. Obejmuje między innymi zbieranie i obróbkę biomasy, fermentację cukrów znajdujących się w materiale roślinnym.  Nowy sposób produkcji biopaliw może się obejść bez udziału roślin, przy użyciu wody, gazów odlotowych i energii elektrycznej. 

Cały proces technologiczny podzielono na dwa etapy. W pierwszym dwutlenek węgla jest konwertowany do tlenku węgla. Potem tlenek węgla przekształca się w etanol lub inne związki zawierające węgiel.  Przeprowadzane obecnie procesy wymagają wysokich ciśnień i wielkogabarytowych reaktorów. Celem badań było uproszenie i zminiaturyzowanie tego procesu. Może on opierać się na panelu słonecznym na dachu oraz pojemniku wielkości podgrzewacza wody. Powstałe w ten sposób paliwo ma mieć docelowo dużo większą wartość opałową.  Ib Chorkendorff, dyrektor Catalysis for Sustainable Energy przekonuje, że jest to bardzo ważny krok ku znalezieniu efektywnego sposobu magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej.

Kluczem do stworzenia nowej generacji katalizatora reakcji jest zmiana struktury chemicznej miedzi. Dąży się obecnie do tego, by wytwarzano w tym procesie jak najwięcej pożądanego produktu, przy małym nakładzie energii, bez szeregu pobocznych substancji, traktowanych jako odpady. Może to być osiągnięte, dzięki zwiększeniu powierzchni czynnej miedzi.

Badania nad technologią potrwają jeszcze wiele lat. Jeżeli proces zostanie opanowany do perfekcji, stanie się niebywałą zachętą zarówno ekologiczną, jak i miejmy nadzieje ekonomiczną, do produkowania czystych paliw.

Stanford University
MIT Technology Review
Anna Będkowska