Produkcja czynników chłodniczych spadnie o 79%

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 36798382

16 grudnia 2013 r. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada uzgodniły tekst porozumienia w sprawie projektu rozporządzenia o tzw. F-Gazach czyli dotyczące czynników chłodniczych. Po wielu miesiącach obrad, EHPA i PORT PC z zadowoleniem przyjmują uzgodnienie zapisów porozumienia już w pierwszym czytaniu.

Ostateczny tekst porozumienia jest oparty o scenariusz ograniczania ilości czynnika chłodniczego wprowadzanego na rynek do 2030 roku aż o 79%. Ponadto wprowadzono dodatkowe ograniczenia do klimatyzatorów typu mono-split. Zdaniem Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła  EHPA dotychczasowy scenariusz był wystarczająco surowy i wprowadzanie dodatkowych zakazów nie było konieczne. Niemniej jednak branża będzie dalej dążyć do tego aby pompy ciepła były najbardziej efektywnym systemem grzewczym wykorzystującym odnawialne źródła energii.

W trakcie prac nad zmianami w rozporządzeniu, członkowie EHPA zgłaszali liczne uwagi. Należy zwrócić uwagę na fakt, że większość z nich została wzięta pod uwagę przez polityków i zostały uwzględnione w treści dokumentu. Obejmuje to m.in. włączenie definicji urządzeń hermetycznie zamkniętych. Ponadto w miejsce całkowitego zakazu stosowania urządzeń wstępnie napełnionych czynnikiem chłodniczym, produkty te będą w użytku ze specjalnym systemem śledzenia poziomu czynnika chłodniczego.
EHPA i PORT PC jako członek Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła  cieszy fakt, że uzgodnienie zapisów porozumienia daje branży pomp ciepła pewność prawną, co pozwala na włączenie się w działania mające na celu stopniowe ograniczanie gazów fluorowanych.
Źródło: PORT PC/ EHPA