9 kwietnia 2016 roku w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy odnotowano wyższy poziom produkcji energii elektrycznej z PV niż z węgla. Aktualnie mija już sześć miesięcy, od kiedy ów trend się utrzymuje.

Fakt ten odzwierciedla istotne zmiany w zaopatrzeniu w energię elektryczną w Wielkiej Brytanii, gdzie moc instalacji PV zwiększyła się blisko dwukrotnie w 2015 roku. Ponadto odnotowano historyczny spadek produkcji elektryczności z węgla, co jest powodowane ogólnymi zmianami na rynku energii oraz w cenach węgla.

W drugim oraz trzecim kwartale 2016 roku w Wielkiej Brytanii wyprodukowano w przybliżeniu 6964 GWh energii z systemów PV.

Produkcja z PV pokryła 5,2% zapotrzebowania na elektryczność w państwie w okresie półrocznym, co oznacza o 10% więcej niż w przypadku produkcji z węgla, która wyniosła 6342 GWh, pokrywając 4,7% zapotrzebowania.

Produkcja z PV silnie zależy od pory roku. Mniej więcej trzy czwarte rocznej produkcji z systemów PV w Wielkiej Brytanii ma miejsce w okresie od kwietnia do sierpnia. Z drugiej strony generacja energii z węgla wzrasta zimą, kiedy to zapotrzebowanie na elektryczność jest największe.

Zainstalowana moc systemów PV w Wielkiej Brytanii osiągnęła już 12 GW, ulegając podwojeniu od 2015 roku. Produkcja z instalacji PV wzrosła o 26% w stosunku do 2015 roku.

Z kolei produkcja z wykorzystaniem węgla znacząco spadła, w drugim kwartale 2016 roku o 76%, zaś w trzecim o 82% w stosunku do poprzedniego roku.

9 kwietnia bieżącego roku odnotowano spadek produkcji z węgla do wartości bliskiej zeru po raz pierwszy od 1882 roku. Od tego czasu uzbierało się 199 godzin, w czasie których energii z węgla nie wyprodukowano w ogóle.

Spadek produkcji z węgla ma związek ze zmianami w cenach na rynku energii, które są bardziej korzystne w przypadku generacji z gazu ziemnego.

Biorąc pod uwagę owe zmiany kosztów, jak również plany rządowe dotyczące stopniowego wycofywania się z użycia węgla, trzy zasilane węglem elektrownie w kraju podjęły decyzję o rychłym zakończeniu działalności.

Elektrownie zasilane gazem zastąpiły w dużej mierze produkcję z węgla, niemniej całkowite łączne zaopatrzenie z tych dwóch źródeł energii spada. Powodem jest wzrost generowania energii z OZE, jak również paliw importowanych, a także spadek zapotrzebowania za energię.

Źródło: Carbon Brief