Produkcja energii elektrycznej w czerwcu – 15 proc. energii dostarczyły OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Energetyka, energia, OZE - fot. Pixabay

Struktura produkcji energii elektrycznej w czerwcu 2021 roku

Czerwcowa produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 13 684,5 GWh. Elektrownie konwencjonalne wyprodukowały 11 567,7 GWh energii (ok. 84,53 proc.) natomiast instalacje OZE –  2 074,3 GWh (15,15 proc.). Struktura produkcji energii została zdominowana przez generację w konwencjonalnych jednostkach tj. w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych na węgiel kamienny, elektrowniach na węgiel brunatny oraz elektrociepłowniach na gaz ziemny.

Wśród źródeł OZE najwięcej energii dostarczyła energetyka wiatrowa - 695 GWh (5 proc.), fotowoltaika - 633,3 GWh (4,62 proc.), jednostki biomasowe 384,3 GWh (2,80 proc.), elektrownie wodne 240,8 GWh (1,75 proc.), jednostki biogazowe - 92,2 GWh (0,67 proc.) oraz jednostki współspalania biomasy/biogazu - 147,1 GWh (1,07 proc.).

Ponad 50 GW mocy zainstalowanej

Według stanu na koniec czerwca 2021 roku łączna moc zainstalowana elektryczna w KSE wyniosła 52 737,7 MW. Elektrownie konwencjonalne stanowią 37 132,1 MW, natomiast OZE – 14 192,7 MW. Najwięcej mocy zainstalowanej znajduje się w energetyce wiatrowej (6 696,5 MW), drugim znaczącym źródłem jest fotowoltaika z 5 357 MW.

W Polsce jest już ponad 600 tys. prosumentów OZE

Słoneczne moce w Polsce są zdominowane przez energetykę prosumencką. Według stanu na koniec czerwca 2021 roku w naszym kraju było już 602 250 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 3 982,5 MW. W czerwcu prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 433 312,9 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku wolumen ten wyniósł 1 222 247,9 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba przekroczyła 602 021. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła  3 980,0 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 433 020,6 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają inni prosumenci. W Polsce działało 72 prosumentów posiadających elektrownie wiatrowe, których łączna moc zainstalowana wyniosła 0,3 MW. W czerwcu wyprodukowali 8,2 MWh energii, w okresie od stycznia do czerwca – 30,5 MWh.

Na kolejnym miejscu uplasowali się prosumenci energii, którzy produkowali energię w instalacjach wodnych. Było ich łącznie 67, a łączna moc zainstalowana wyniosła 1,1 MW. W czerwcu instalacje wygenerowały 172,4 MWh energii, w okresie styczeń-czerwiec 1145,1 MWh.

W Polsce funkcjonują także prosumenci produkujący energię w instalacjach hybrydowych (38), biomasowych (23) oraz biogazowych (29). Moc zainstalowana wyniosła odpowiednio 0,5 MW, 0,1 MW oraz 0,5 MW.

W samym czerwcu przybyło łącznie 35 296 prosumentów, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 539,55 MW. W przypadku prosumentów PV przybyło ich 35 271, co odpowiada 361,93 MW łącznej mocy zainstalowanej.

Źródło: ARE

Zobacz również