Rekordowa produkcja

Według danych udostępnionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), w samo południe produkcja energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych sięgnęła poziomu 2 248,388 MWh. Godzinę wcześniej między 10 a 11 poziom ten wyniósł 2 180,725 MWh. Jest to kolejny, historyczny rekord produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Moc w fotowoltaice

Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec stycznia 2021 r. w polskim segmencie energetyki słonecznej zainstalowano łącznie 4 115,2 MW mocy. Fotowoltaika jest drugim, największym źródeł OZE w Polsce, zaraz po energetyce wiatrowej (6447,1 MW). W sumie źródła OZE w Polsce sięgają już 12 690,5 MW mocy zainstalowanej.

Polski rynek fotowoltaiki jest zdominowany przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, cieszące się dużą popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Na koniec stycznia w Polsce było już 470 276 prosumentów produkujących energię elektryczną w instalacjach fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana sięgnęła 2 955,1 MW. Tylko w styczniu 2021 r. wprowadziły do sieci OSD 19 898,5 MWh energii elektrycznej.

PEP 2040 oraz programy rządowe

Według przyjętej w lutym br. Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. energetyka prosumencka ma odegrać znaczącą rolę w walce z lokalnymi zanieczyszczeniami powietrza oraz w budowanie zeroemisyjnego sektora energetycznego. Strategia rządowa przewiduje wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do poziomu 5-7 GW do 2030 r. oraz 10-16 GW do 2040 r.

Boom na mikroinstalacje fotowoltaiczne napędzają programy rządowe, oferujące dofinansowanie do własnego źródła energii. Polacy decydują się na fotowoltaikę ze względu także na drożejącą energię elektryczną w naszym kraju.

17 marca br. NFOŚiGW ostatecznie potwierdził doniesienia naszej redakcji, że nabór w trzeciej edycji programu Mój Prąd rozpocznie się 1 lipca br.

W ramach programu będzie wspierane wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych na własne potrzeby. Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie instalacji 2-10 kW, podłączonej do sieci OSD. Koszty kwalifikowane obowiązują od dnia 1 lutego 2020 r. Poziom dofinansowania będzie zależał od zakresu rzeczowego inwestycji. Ten został powiększony o nowe elementy. Obok mikroinstalacji fotowoltaicznej, będzie można dofinansować przydomową ładowarkę do samochodu elektrycznego, magazyn ciepła/chłodu oraz inteligentny system zarządzania energią elektryczną w domu.

 

Redakcja GLOBEnergia