Produkcja energii elektrycznej w maju – 21 proc. energii pochodziło z OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Energetyka, energia, OZE - fot. Pixabay

Podziel się

Struktura produkcji energii elektrycznej w maju 2021 roku

Majowa produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 13 529,1 GWh. Elektrownie konwencjonalne wyprodukowały 10 659,7 GWh energii (ok. 79 proc.) natomiast instalacje OZE – 2 797,7 GWh (21 proc.). Struktura produkcji energii została zdominowana przez generację w konwencjonalnych jednostkach tj. w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych na węgiel kamienny, elektrowniach na węgiel brunatny oraz elektrociepłowniach na gaz ziemny.

Wśród źródeł OZE najwięcej energii dostarczyła energetyka wiatrowa (10,6 proc.), fotowoltaika (3,4 proc.), jednostki biomasowe (2,82 proc.), elektrownie wodne (2 proc.), jednostki biogazowe (0,84 proc.) oraz jednostki współspalania biomasy/biogazu (0,91 proc.).

Ponad 50 GW mocy zainstalowanej

Według stanu na koniec maja 2021 roku łączna moc zainstalowana elektryczna w KSE wyniosła 52 155,7 MW. Elektrownie konwencjonalne stanowią 37 122 MW, natomiast OZE – 13 620,8 MW. Najwięcej mocy zainstalowanej znajduje się w energetyce wiatrowej (6 509,0 MW), drugim znaczącym źródłem jest fotowoltaika z 4 973,1 MW.

W Polsce jest już ponad 560 tys. prosumentów OZE

Słoneczne moce w Polsce są zdominowane przez energetykę prosumencką. Według stanu na koniec maja 2021 roku w naszym kraju było już 566 523 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 3 699,8 MW. W maju prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 312 843,8 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-maj 2021 roku wolumen ten wyniósł 790 040,2 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba przekroczyła 566 308. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3 693,8 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 311 451,7 MWh energii, natomiast od początku 2021 roku łącznie 787 701,5 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają inni prosumenci. W Polsce działało 73 prosumentów posiadających elektrownie wiatrowe, których łączna moc zainstalowana wyniosła 0,3 MW. W maju wyprodukowali 6,5 MWh energii, w okresie od stycznia do maja – 22,4 MWh.

Na kolejnym miejscu uplasowali się prosumenci energii, którzy produkowali energię w instalacjach wodnych. Było ich łącznie 63, a łączna moc zainstalowana wyniosła 1,1 MW. W maju instalacje wygenerowały 195,4 MWh energii, w okresie styczeń-maja 972,7 MWh.
W Polsce funkcjonują także prosumenci produkujący energię w instalacjach hybrydowych (33), biomasowych (20) oraz biogazowych (26). Moc zainstalowana wyniosła odpowiednio 0,4 MW, 0,1 MW oraz 4,1 MW.

W samym maju przybyło łącznie 29 570 prosumentów, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 262,19 MW. W przypadku prosumentów PV przybyło ich 29 559, co odpowiada 236,55 MW łącznej mocy zainstalowanej.

Źródło: ARE

Zobacz również